nieuws

Samenwerkingsverband brengt meer ggz-hulp naar eerste lijn

Geen categorie

GGZ Drenthe, InGeest, Parnassia Bavo Groep, AZmn en zorgverzekeraar Achmea werken samen in Stichting Mirro aan het verbeteren van de screening van ggz-patiënten. Mirro wil dit bereiken door meer e-health en methoden voor zelfmanagement in te zetten. De ggz kampt met krimpende budgetten en een toenemende vraag. Om de kosten te beteugelen moet er meer ggz-zorg worden verleend […]

GGZ Drenthe, InGeest, Parnassia Bavo Groep, AZmn en zorgverzekeraar Achmea werken samen in Stichting Mirro aan het verbeteren van de screening van ggz-patiënten. Mirro wil dit bereiken door meer e-health en methoden voor zelfmanagement in te zetten.

De ggz kampt met krimpende budgetten en een toenemende vraag. Om de kosten te beteugelen moet er meer ggz-zorg worden verleend in de eerste lijn. Met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten denkt Mirro de juiste ggz-zorg op de juiste plek te kunnen geven. Volgens het samenwerkingsverband zijn er drie categorieën van ggz-hulp: de huisarts is er voor de eenvoudige ggz-klachten, ondersteund met e-health-modules voor zelfmanagement. Iets ernstiger problematiek kan door de huisarts worden aangepakt, in nauw overleg met gespecialiseerde ggz-aanbieders. Hele ernstige ggz-klachten moeten direct naar de tweede lijn. Door een protocollering van screening zal vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd, volgens Mirro.

Reageer op dit artikel