nieuws

Senaat vraagt advies over Wet normering topinkomens

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft de behandeling van de Wet normering topinkomens uitgesteld in afwachting van een advies van de Raad van State over de wet. De senaat streeft er naar dat de wet die de bestuurderssalarissen onder andere in de zorg aan banden legt, ondanks het advies toch in 2013 van kracht zal worden. De […]

De Eerste Kamer heeft de behandeling van de Wet normering topinkomens uitgesteld in afwachting van een advies van de Raad van State over de wet. De senaat streeft er naar dat de wet die de bestuurderssalarissen onder andere in de zorg aan banden legt, ondanks het advies toch in 2013 van kracht zal worden.

De Wet normering topinkomens is vorig jaar door de Tweede Kamer behandeld. Na veel debat in het parlement is het sterk geamendeerde voorstel naar de Eerste Kamer gegaan. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken (BZK/AZ) stemt vandaag waarschijnlijk unaniem in met een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State. De mogelijkheid voor zo’n verzoek bestaat sinds 2010. De reden voor het voorlichtingsverzoek is volgens de Kamercommissie dat “de commissie heeft geconstateerd dat het voorstel gedurende de behandeling door de Tweede Kamer aanzienlijk is gewijzigd door aanname van een achttal amendementen en door vier nota’s van wijziging. Gelet op deze wijzigingen acht de commissie het gewenst dat de Afdeling advisering van de Raad van State zich over de aangenomen amendementen en over de nota’s van wijziging buigt.”

Terugwerkende kracht
Het wetsvoorstel dat de Tweede Kamer heeft aangenomen geldt ook voor bestaande contracten. Dat betekent dat de wet ook geldt voor de grote meerderheid van bestuurders die een riant contract heeft van voordat de salariscode van de branche van kracht werd. De Eerste Kamer wil van de Raad van State weten of het wel juridisch houdbaar is om bestaande arbeidsrechterlijke contracten open te breken via een wet. De Raad van staten komt voor 1 april met het advies. Daarna gaat de Eerste Kamer haar debat voeren over de wet. Er is afgesproken dat dit voor begin juli afgerond is omdat de regering de wet in 2013 in wil laten gaan.

Code
De Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) zijn blij met dit onderzoek. Voorzitter Ruud Lapré van de NVZD zegt dat zijn organisatie en de NVTZ gezamenlijk hebben gepleit voor het onderzoek. “Het originele wetsvoorstel was wat ons betreft goed omdat het van onze eigen code uitging. Maar nu zijn er zoveel wijzigingen bijgekomen dat een aantal zaken niet meer kloppen aan de wet.”

Standpunten
Een wijziging waar de NVZD en NVTZ tegen zijn is de wijziging waardoor zorgorganisaties in de categorie ‘semi-publiek’ vallen. In deze categorie zijn de salarisregels anders dan bijvoorbeeld de categorie waarin verzekeraars vallen. Lapré: “De zorg is een andere sector dan het onderwijs of de woningbouw. Vrijwel alle zorginstellingen zijn private ondernemingen, weliswaar met een maatschappelijke functie. Als je kijkt naar de complexiteit van een academisch ziekenhuis of een zorgorganisatie met duizenden bewoners, dan zien we de honorering van bestuurders anders dan hoe de Tweede Kamer dat ziet.” Volgens Lapré wil de NVZD en de NVTZ graag hun standpunten toelichten aan de Raad van State. “In de Tweede Kamer zijn wij niet gehoord, het zou mooi zijn als we in deze adviesronde wel ons standpunt mogen toelichten.”

Reageer op dit artikel