nieuws

Speciale status ambtenaren moet verdwijnen

Geen categorie

De rijksoverheid wil af van de speciale status die ambtenaren hebben. De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren moeten meer in lijn worden gebracht met die van het bedrijfsleven, zeggen bronnen uit Den Haag in Het Financieele Dagblad.

Door van ambtenaren gewone werknemers te maken, worden de arbeidsvoorwaarden flexibeler. Daardoor kan het rijk makkelijker af van ambtenaren in de grootscheepse reorganisatie die het kabinet momenteel aan het doorvoeren is.

Vijftienduizend banen verdwijnen
Door deze maatregelen gaan vijftienduizend banen verdwijnen en de overheid wil deze ambtenaren makkelijker kunnen overplaatsen. Nu kan dat alleen op basis van vrijwilligheid. Bovendien moet de overheid het loon jarenlang aanvullen als een andere baan worden gevonden. Daarnaast is er natuurlijk de financiële prikkel, omdat het rijk de werkloosheidsuitkering moet betalen als er geen nieuwe baan wordt gevonden.

Kortste dienstverband niet het eerst ontslagen
Het rijk wil ook af van het principe dat de mensen met het kortste dienstverband er bij een ontslagronde als eerste uitvliegen. Hierdoor raakt het rijk veel jongere werknemers kwijt. De onderhandelingen tussen het rijk en de vakbonden liggen al sinds het voorjaar van 2011 stil. De bonden eisen een loonsverhoging en een werkgarantie. Het rijk wil vasthouden aan een nullijn en alleen een ‘uiterste’ inspanningsverplichting vastleggen om werknemers aan een nieuwe baan te helpen.

 

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Weet u hoe u straks een medewerker ontslaat bij disfunctioneren, wat in de arbeidsovereenkomst moet staan of wat de regels zijn van een concurrentiebeding? Op 30 november krijgt u alle antwoorden tijdens het congres Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht.

Reageer op dit artikel