nieuws

Tijdelijke regeling voor loonkostensubsidies

Geen categorie

Voor loonkostensubsidies die zijn aangevraagd na 1 januari 2012 voor dienstbetrekkingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2012 is de Tijdelijke regeling loonkostensubsidie in werking getreden. De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2012 en vervalt op 1 januari 2013.

Werkgevers kunnen door de regeling in de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012 een aanvraag voor loonkostensubsidie indienen conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot de loonkostensubsidie zoals deze luidden op 31 december 2011. Een aanvullende voorwaarde is wel dat aanvragen alleen mogelijk zijn voor dienstbetrekkingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2012. Doordat de subsidieregeling terug werkt tot 1 januari 2012 kunnen ook de al door UWV ontvangen aanvragen op basis van deze regeling worden afgedaan.

Reageer op dit artikel