nieuws

Verzuim in 2011: 4,5%

Geen categorie

Over het hele jaar 2011 is het gemiddelde verzuim uitgekomen op 4,5%. Dat is hoger dan 4,3% verzuim in 2010, maar lager dan 4,6% verzuim in de eerste helft van 2011. In de tweede helft van 2011 heeft zich een verzuimdaling ingezet. Dat blijkt uit een analyse van 365, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. […]

Over het hele jaar 2011 is het gemiddelde verzuim uitgekomen op 4,5%. Dat is hoger dan 4,3% verzuim in 2010, maar lager dan 4,6% verzuim in de eerste helft van 2011. In de tweede helft van 2011 heeft zich een verzuimdaling ingezet. Dat blijkt uit een analyse van 365, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

"Die daling heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Nederlanders in de tweede helft van 2011 somberder zijn geworden over de economie. Het is een bekend fenomeen dat verzuim lager is als het economisch tegen zit. In economisch zwaar weer houden mensen de hand op de knip en nemen ze geen financiële risico's. Verzuim is in bedrijven waar het salaris bij ziekte niet tot 100% wordt aangevuld een financieel risico.
Bovendien zijn mensen op een krappe arbeidsmarkt bang hun baan te verliezen", aldus Dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed.

Enkele cijfers uit de analyse:
In 2011 verzuimden mannen even vaak en even lang als vrouwen.
50-plussers meldden zich minder vaak ziek dan jongere werknemers, maar verzuimden gemiddeld wel langer.
Verzuim was minder in bedrijven met een personeelssterkte <35 werknemers (3.5% en gemiddeld 0.7 verzuimmeldingen per werknemer) dan in bedrijven met 35-500 werknemers (4.1% en gemiddeld 1.1 verzuimmelding per werknemer).

Werknemers in kleine bedrijven melden zich minder makkelijk ziek, omdat ze in een klein team direct gemist worden.

Ook ziet 365 dat bij kleinere organisaties de bevlogenheid groot is, en bevlogen mensen – zo blijkt uit eigen wetenschappelijk onderzoek – melden zich minder vaak ziek.
Zo zien we in bedrijven met <15 werknemers zelfs een meldingsfrequentie van 0.4 per werknemer in 2011. In grote organisaties die >500 werknemers in dienst hebben was er in 2011 gemiddeld 1.0 ziekmelding per werknemer en het verzuimpercentage 3.8%.

Psychisch verzuim neemt toe
De cijfers van 365 laten zien dat er weliswaar minder vaak wordt verzuimd, maar het aandeel van psychisch verzuim neemt toe.
In 2010 was bijvoorbeeld 17% van de verzuimdagen te wijten aan psychische problemen en in 2011 was dat 20%, vooral in de sectoren Zorg & Welzijn, Cultuur & Recreatie en Horeca. Daar komt bij dat verzuim met psychische klachten langer duurt: 141 dagen in 2010 en 147 dagen in 2011.

zie: http://www.365.nl

Reageer op dit artikel