nieuws

Werkgevers reiken slimmere fiscale reisopties aan

Geen categorie

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangekondigd twee voorstellen van het bedrijfsleven te gaan bekijken om files tegen te gaan. Het gaat om een mobiliteitsbudget voor mensen zonder auto van de zaak en een bonus-malusregeling voor leaserijders.

Weekers kreeg de voorstellen onlangs uit handen van de zogenoemde werkgroep B50, bestaande uit 52 grote werkgevers in het land, zoals ABN AMRO, KLM, KPN en Schiphol. Volgens de werkgroep bieden de huidige reiskostenvergoedingen aan werkgevers te weinig flexibiliteit en sturingsmogelijkheden om slim reizen te ondersteunen.

Reiskostenvergoeding
In de praktijk zijn er grofweg twee soorten regelingen die beide hun tekortkomingen kennen. De eerste is de reiskostenvergoeding die kan bestaan uit een vergoeding per kilometer en/of een verstrekking van een ov-abonnement. De vergoedingen zijn vaak volledig afhankelijk van de gereisde afstand en belonen dus de medewerkers die ver van het werk wonen omdat ze meer kilometers uitbetaald krijgen. Bovendien zijn vaak op cao-niveau afspraken gemaakt waarbinnen ondernemingen hun mobiliteitsbeleid moeten invullen.

Persoonlijk mobiliteitsbudget
De werkgroep stelt hiervoor een persoonlijk mobiliteitsbudget voor. Werkgevers krijgen de mogelijkheid concreet te sturen op het aantal reizen en de wijze van vervoer. Hiermee ontstaat een prikkel waardoor werkgever en werknemer zich telkens kunnen afvragen of de reis wel noodzakelijk is en of de auto wel het geëigende middel is om de reis te maken.

Auto van de zaak
De tweede regeling betreft de auto van de zaak. Werknemers kunnen ervoor kiezen de auto ook privé te gebruiken, waarvoor ze een bijtelling betalen. De hoogte hiervan is onafhankelijk van het aantal gereden privékilometers, maar is gebaseerd op het energielabel van de auto. Dit zorgt ervoor dat werknemers weinig tot niet meer gestuurd worden in dit privégebruik. Zij hebben de kosten immers al betaald. Ook worden medewerkers niet geprikkeld om slim of anders te reizen in het zakelijk verkeer.

Bonus-malusleasebudget
Voor deze regeling stelt de werkgroep een bonus-malusleasebudget voor. Hierbij wordt de werknemer door middel van een variabele kostenvergoeding gestimuleerd om minder en zuiniger te rijden of met het openbaar vervoer te reizen. Als de werknemer hierdoor tegen lagere kosten kan reizen, dan kan hij deze bonus in eigen zak steken.

De voorstellen van de werkgroep worden waarschijnlijk betrokken bij de lopende verkenning om langs fiscale weg een bijdrage te leveren aan het bestrijden van files. De resultaten van die verkenning zullen voor het zomerreces aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

Reageer op dit artikel