nieuws

Werkgevers schoonmaak doen eindbod, bonden niet enthousiast

Geen categorie

Werkgevers in de schoonmaakbranche (OSB) hebben in het kader van de nieuwe cao woensdag 1 februari een eindbod gedaan. In het totaalpakket wordt, aldus de OSB in een persbericht, onder meer inhoud gegeven aan het begrip "respect", een intensivering van het bestrijden van ongewenst marktgedrag, werkdrukmeting voor en na contractwisseling en significant verhogen opleidingsquotum. Ook […]

Werkgevers in de schoonmaakbranche (OSB) hebben in het kader van de nieuwe cao woensdag 1 februari een eindbod gedaan.

In het totaalpakket wordt, aldus de OSB in een persbericht, onder meer inhoud gegeven aan het begrip "respect", een intensivering van het bestrijden van ongewenst marktgedrag, werkdrukmeting voor en na contractwisseling en significant verhogen opleidingsquotum.
Ook biedt zij een 5% loonsverhoging over een periode van twee jaar, naast een groot aantal andere onderwerpen.

Naast bovengenoemde onderdelen bevat het totale CAO-pakket van de werkgevers ook voorstellen over ziekte en arbeidsongeschiktheid, aanpak pensioenproblematiek, verantwoord personeelsbeleid, inzet uitzendkrachten, vakantie en verlof.

OSB is van mening dat, kijkend naar de huidige loonsverhogingen bij CAO-overeenkomsten (gemiddeld 1,7% verhoging per jaar), het bod van ruim 5% over 2 jaar een bovengemiddelde loonsverhoging is.

De bonden hebben het eindbod van OSB echter niet positief ontvangen.

FNV
Ron Meyer van FNV Bondgenoten heeft aangekondigd dat de acties van schoonmakers heviger zullen worden. De acties zullen ook een internationaal karakter krijgen: ‘In minstens 10 steden over de hele wereld zullen schoonmakers hun solidariteit betuigen bij ambassades van Nederland en bij de vestigingen van Nederlandse multinationals.'

CNV Vakmensen
CNV Vakmensen heeft bekend gemaakt het eindbod voor te leggen aan de leden.
Hieronder de reactie van het CNV zoals opgenomen in een persbericht:

"De werkgevers bieden een tweejarige cao. De eerste loonsverhoging (van 2 procent) gaat pas in op de 1e dag van de maand waarin er een echt cao-akkoord is. De tweede loonsverhoging (ook 2 procent) gaat in per 1 januari 2013.
Maar daar zit wel een adder onder het gras, zegt Jan Kampherbeek, onderhandelaar van CNV Vakmensen. "De werkgevers willen die loonsverhoging afhankelijk maken van de toekomstige ontwikkeling van de pensioenpremie. Als die premie verder stijgt, krijgen de schoonmakers minder salaris. De werkgevers schotelen de schoonmakers dus een onzekere loonsverhoging voor."

In het eindbod zeggen de werkgevers te willen investeren in opleidingen, maar ook daar valt volgens Kampherbeek wel wat op af te dingen.
"De werkgevers willen per jaar 500 taalcursussen mogelijk maken en 6.000 basisopleidingen in de schoonmaak. Dat klinkt goed. Maar voor de taalcursus willen ze niet meer betalen dan 4.000 euro, de rest moet de werknemer zelf betalen. Als je bedenkt dat zo'n taalcursus al gauw 6.000 euro kost, weet je van tevoren dat vrijwel niemand daaraan begint."

Een paar andere punten uit het eindbod:
– De pensioenregeling blijft gelijk. Wel gaat in 2012 de pensioenpremie omhoog, waarbij de werkgevers 0,75 procent extra bijdragen en de werknemers 0,65 procent.
– Als je langer dan 6 weken ziek bent, krijg je je wachtdagen terug.
– Uitzendkrachten kunnen maximaal 12 maanden worden ingezet. Daarna moeten ze een contract krijgen bij het schoonmaakbedrijf. Ze komen dan óf in vaste dienst of krijgen nog een contract voor 12 maanden.

"Ik ben niet enthousiast over het eindbod, maar we kiezen er op dit moment niet voor om actie te voeren", zegt Jan Kampherbeek van CNV.
"We bespreken het eindbod op 9 februari eerst met de cao-commissie, waarin onze kaderleden uit de schoonmaakbranche zitten. Daarna leggen we het eindbod voor aan al onze leden. Zij mogen beslissen hoe we hiermee verder moeten."

Reageer op dit artikel