nieuws

Wet uniform loonbegrip per 2013 in werking

Geen categorie

De Wet uniformering loonbegrip treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Dat is officieel bekendgemaakt door plaatsing van een besluit van staatssecretaris Weekers van Financiën in het Staatsblad.

De in de wet opgenomen wijzigingen in de loon- en inkomstenbelasting vinden pas plaats nadat de ingevolge het Belastingplan 2012 per 1 januari 2013 in de loon- en inkomstenbelasting aan te brengen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit heeft te maken met het feit dat bij de formulering van de laatstgenoemde wijzigingen is uitgegaan van de wetteksten zoals deze op dit moment – zonder de in de Wet uniformering loonbegrip opgenomen wijzigingen – luiden.

De Belastingdienst heeft inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen om te zorgen voor een zorgvuldige invoering van de Wet uniformering loonbegrip. De voorbereidingstijd voor de uitvoeringspraktijk is ook voldoende, aldus staatssecretaris Weekers van Financiën.

Bron: Pleinplus

Reageer op dit artikel