nieuws

390 reacties op online-consultatie betaalbare zorg

Geen categorie

De SER heeft 390 reacties ontvangen naar aanleiding van de oproep van Alexander Rinnooy Kan aan burgers en organisaties om via de SER-website hun visie te geven op de toekomstbestendigheid van de zorg. Het gaat hierbij vooral om de betaalbaarheid van de zorg en de knelpunten op de arbeidsmarkt in deze sector. De consultatie is […]

De SER heeft 390 reacties ontvangen naar aanleiding van de oproep van Alexander Rinnooy Kan aan burgers en organisaties om via de SER-website hun visie te geven op de toekomstbestendigheid van de zorg. Het gaat hierbij vooral om de betaalbaarheid van de zorg en de knelpunten op de arbeidsmarkt in deze sector. De consultatie is inmiddels gesloten.

Niet alleen organisaties uit het veld en medische beroepsbeoefenaren, maar ook burgers hebben gereageerd. De reacties weerspiegelen de breedheid van het thema. Deze gaan in op bijvoorbeeld de mogelijkheden van slimme technologie (zoals domotica) en van preventie, maar ook op manieren om de zorg zelf beter te organiseren. Daarnaast gaan ze over marktwerking in de zorg en wordt het Nederlandse stelsel met stelsels in andere landen vergeleken. In veel reacties wordt ook ingegaan op de dreigende personeelstekorten in de zorg.

Het secretariaat van de SER is nu bezig het grote aantal reacties te lezen en te rubriceren. Ze zullen vervolgens aan de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg worden voorgelegd. De reacties zullen te zijner tijd op de website worden geplaatst.

Reageer op dit artikel