nieuws

Aanbestedingsbeleid moet terug naar de basis

Geen categorie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen vinden dat het Europese aanbestedingsbeleid weer terug moet naar de basis: gelijke kansen voor ondernemingen op de interne markt. Daarnaast moeten de doelmatigheid en de efficiency van de aanbestedingsprocedure uitgangspunt zijn. "Vereenvoudiging van de huidige regels is nodig", aldus de drie partijen. […]

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen vinden dat het Europese aanbestedingsbeleid weer terug moet naar de basis: gelijke kansen voor ondernemingen op de interne markt.

Daarnaast moeten de doelmatigheid en de efficiency van de aanbestedingsprocedure uitgangspunt zijn. "Vereenvoudiging van de huidige regels is nodig", aldus de drie partijen. "Hierdoor worden administratieve lasten teruggedrongen en komt de professionele inkoper centraal te staan. Wij willen dat bereiken door flexibelere procedures en hogere drempels." In dit licht hebben de drie partijen het voorstel van de Europese Commissie van 20 december 2011 over het gunnen van overheidsopdrachten beoordeeld. "Wij komen daarbij tot de conclusie dat dit voorstel niet voldoende leidt tot de door ons gewenste flexibele procedures, noch tot een verhoging van de drempels die echt leidt tot lastenverlichting."

Kernpunten van de reactie
-Maak procedures eenvoudiger en meer flexibel en verhoog de drempels
-Geen toezichtsinstantie, maar vertrouw voor goede naleving op democratische controle en controle door de rechter
-Codificeer de jurisprudentie op het gebied van publiek-publieke samenwerking in overeenstemming met de resolutie van het Europees parlement van 25 oktober 2011
-De bijzondere positie van sociale werkvoorziening moet beter erkend worden
-Geef meer tijd om over te schakelen op e-procurement
-De verplichting voor het gebruik van EU berekeningsmethodieken op het gebied van levenscycluskosten (duurzaam inkopen) is nu te ambitieus en de vaststelling van die methodieken mag niet gedelegeerd worden aan de Commissie
-Neem de diensten die staan op de huidige IIB lijst, met uitzondering van hotel- en horecadiensten, op in bijlage XVI
-Schrap administratieve lasten

Reageer op dit artikel