nieuws

Aantal HR vacatures weer in de lift

Geen categorie

Het aantal HR-vacatures is in februari 2012 met maar liefst 42% gestegen ten opzichte van januari 2012. De HR-functie lijkt zich hiermee met een grote en significante sprong te herstellen van de zware klappen die het in 2011 opliep.

Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM Professionals, 1e kwartaal 2012'  van Yacht. Het totaal aantal vacatures ligt in februari 2012 overigens nog wel 25% lager dan het aantal vacatures in dezelfde periode van vorig jaar.

Michel Verdoold, competence director HRM over deze opleving: ‘Natuurlijk zijn we voorzichtig bij het signaleren van herstel, één zwaluw maakt tenslotte geen zomer, maar we zien wel een significante en uitzonderlijke stijging in het aantal HR-vacatures op dit moment.'

2011 was een pittig jaar
Het aantal HR-vacatures is sinds de zomer van 2011 sterk gedaald. Een daling van 33% in de periode van juli 2011 tot en met december 2011. Over het gehele jaar 2011 daalde het aantal HR-vacatures met 16% ten opzicht van 2010. Adviesfuncties werden harder geraakt dan management-functies. Deze daalden met 17%, bij de HR-managementfuncties ging er 10% af.

‘Bij veel organisaties zien we dat de ratio van aantal medewerkers per HR-adviseur richting 1-op-300 gaat. Nog niet zo lang geleden was dit 1-op-100. Dit is deels het gevolg van de opzet van HR-servicecentra. De HR-adviseur is daardoor niet meer verantwoordelijk voor uitvoerende taken, maar kan zich volledig richten op de adviesfunctie. Dit komt over het algemeen het niveau en de acceptatie van HR zeer ten goede', aldus Michel Verdoold.

HR beschermt vitale processen
In de branches Zorg en Overheid vielen de grootste klappen: dalingen van respectievelijk 31% en 45%. De Industrie kende een lichte groei van 9%.
‘In een aantal gevallen zien we dat overheden aan de slag gaan met strategische personeelsplanning. Hierdoor wordt voorkomen dat men nu afscheid moet nemen van mensen die in de toekomst weer nodig zijn en dat is een goede ontwikkeling. Het is een teken van  goed werkgeverschap, het beperkt onnodige wachtgelduitkeringen en – het belangrijkste – je organisatie wordt wendbaar omdat je stuurt vanuit de lange termijn doelstellingen'.

Een andere positieve ontwikkeling die zichtbaar is, heeft te maken met het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing. Verdoold licht toe: ‘HR neemt in vrijwel alle gevallen het voortouw om de organisatie klaar te maken voor een uitstroom van kennis als gevolg van vergrijzing. Men is proactief bezig om noodzakelijke kennis in kaart te brengen en vast te leggen. Vooral bij de overheid, de energiesector en in de industrie zien we dit steeds vaker gebeuren. Hierdoor heeft HR een stevige rol bij het beschermen van de vitale processen van een organisatie tegen de ongewenste en onverwachte uitstroom van kennis.'

Bron: Yacht

Reageer op dit artikel