nieuws

Artsen hebben meer inzicht in hun prestaties nodig

Geen categorie

BDO ontwikkelt Focusdashboard voor tandartsen en huisartsen: 'Artsen hebben meer inzicht in hun prestaties nodig' Recentelijk werd met het vrijgeven van de tandartstarieven een nieuwe stap gezet richting verdergaande marktwerking in de zorg. Voor tandartspraktijken brengt 2012 daardoor extra financiële onzekerheid met zich mee. Onzekerheid die ook huisartsen raakt door de verschillende tariefmaatregelen. Accountants- en […]

BDO ontwikkelt Focusdashboard voor tandartsen en huisartsen: 'Artsen hebben meer inzicht in hun prestaties nodig'

Recentelijk werd met het vrijgeven van de tandartstarieven een nieuwe stap gezet richting verdergaande marktwerking in de zorg. Voor tandartspraktijken brengt 2012 daardoor extra financiële onzekerheid met zich mee. Onzekerheid die ook huisartsen raakt door de verschillende tariefmaatregelen.

Accountants- en adviesorganisatie BDO ontwikkelde voor tand- en huisartsen een nieuw instrument dat online inzicht biedt in de eigen administratie maar ook in de prestaties ten opzichte van andere praktijken. Chris van den Haak, partner bij BDO en voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg: ‘Dit Focusdashboard biedt in de eerste plaats duidelijkheid over de eigen prestaties. Dat geeft houvast, zeker in onzekere tijden. Maar daarnaast maakt het inzichtelijk hoe een praktijk presteert ten opzichte van andere praktijken. Met die informatie kun je gerichter maatregelen nemen om zorginhoudelijke en financiële rendementsverbetering te bewerkstelligen.'

Op tijd inspelen op veranderende marktomstandigheden

Deelnemende praktijken aan het Focusdashboard maken gebruik van een gestandaardiseerd rekeningschema en zorgen dat hun online administratie tenminste periodiek op orde is. Eenmaal per kwartaal ontvangen ze een online Focusdashboardrapportage, die te raadplegen is via een beveiligde BDO-omgeving op internet. In deze rapportage kunnen ze vervolgens hun resultaten snel en eenvoudig analyseren, vergelijken met voorgaande periodes en met de benchmarkgegevens van de andere deelnemende huisartsen- en tandartsenpraktijken.

Van den Haak: "Met het Focusdashboard kan een medische ondernemer tijdig inspelen op veranderingen van de marktomstandigheden, want hij kan de prestaties van zijn praktijk alert volgen." De rapportage bevat onder andere een winst- en verliesrekening, een balans, een kasstroomoverzicht en een margeoverzicht. Ook andere gegevens zoals de omzet per patiënt, de huisvestigingskosten per vierkante meter en de omzet per FTE arts komen aan bod.

Reageer op dit artikel