nieuws

CBP advies wetsvoorstel meldplicht datalekken en camerabeelden

Geen categorie

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van BZK geadviseerd over het wetsvoorstel 'gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken'. Het wetsvoorstel introduceert de plicht voor bedrijven en overheden die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om een datalek zo snel mogelijk te melden bij het CBP. Als een datalek niet […]

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van BZK geadviseerd over het wetsvoorstel 'gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken'.

Het wetsvoorstel introduceert de plicht voor bedrijven en overheden die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om een datalek zo snel mogelijk te melden bij het CBP. Als een datalek niet wordt gemeld, kan het CBP het bedrijf of de overheidsinstantie een boete van maximaal € 200.000,- opleggen. Het CBP adviseert onder meer om het wetsvoorstel inzake datalekken nauwer te laten aansluiten bij de Europese ontwerpverordening gegevensbescherming.

Het Nederlandse wetsvoorstel kent anders dan de Europese ontwerpverordening een drempel voor het melden van zaken: niet alle zaken hoeven te worden gemeld. Het CBP deelt de mening van de staatssecretaris dat niet iedere bagatelzaak moet worden gemeld, maar adviseert om pas na enige praktijkervaring met de meldplicht te definiëren welke datalekken wel en welke niet hoeven te worden gemeld.

Het wetsvoorstel doet ook voorstellen voor verruiming van de mogelijkheid om door particulieren vervaardigde camerabeelden in de opsporing te gebruiken. Het CBP kan zich in grote lijnen vinden in deze voorstellen. In zijn advies merkt het CBP op dat in het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting wel duidelijk moet zijn welke opsporingsinstantie bevoegd is om actie te ondernemen wanneer beelden op een beeldscherm of internet worden geplaatst zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de Officier van Justitie

Reageer op dit artikel