nieuws

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel factureringsregels aan

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel 'Implementatie richtlijn factureringsregels' aangenomen. Met de nieuwe regelgeving wordt vooral beoogd de regels op het terrein van de btw-factuur te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren. Op 1 januari 2013 gaan voor alle EU-lidstaten nieuwe factureringsregels gelden in de omzetbelasting.

In het voorstel ligt veel nadruk op het elektronisch factureren om het gebruik van elektronische facturen zo veel mogelijk te bevorderen. Door een verdere toename van deze wijze van factureren kan naar verwachting een grote vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden bereikt.

Facturen per e-mail
Vanaf begin 2009 mogen ondernemers in Nederland elkaar al rekeningen sturen per e-mail. Met dit elektronische factureren kunnen zij bijvoorbeeld ook rekeningen versturen als (beveiligd) PDF-document. De overige factuurvereisten van de btw wijzigen niet: op de elektronische factuur moet de ondernemer alle informatie vermelden die ook op een papieren factuur moet staan om het recht op btw-aftrek te houden.

Europese Richtlijn factureringsregels
Vanaf 1 januari 2013 wordt de Europese Richtlijn factureringsregels ingevoerd. Ondernemers in Europa zijn dan vrij om zelf de technologie te kiezen om de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Afstemming met de belastinginspecteur is niet langer meer nodig. Dit betekent dat een factuur moet voldoen aan de factureringsregels van de EU-lidstaat waar de levering of dienst wordt belast. Deze nieuwe factureringsregels worden in de praktijk al toegepast in Nederland.

Europese regels
Wanneer een ondernemer over de grens zaken doet, dan mag hij bovendien de factureringsregels van Nederland toepassen als de btw-heffing over zijn prestatie is 'verlegd' naar de afnemer of als de levering of dienst volgens de Europese btw-regels is belast buiten de EU. Verder hoeven er minder gegevens op een factuur onder de 100 euro en in aanvullende documenten op een eerdere factuur, zoals creditnota's. Bovendien vervalt de verplichting om bij vooruitbetalingen een factuur uit te reiken.

Reageer op dit artikel