nieuws

Einde aan hoge incassokosten per 1 juli

Geen categorie

Onredelijk hoge, buitengerechtelijke incassokosten worden aan banden gelegd. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aanvaard, dat op1 juli 2012 in werking treedt.

De norm voor vergoeding van incassokosten die momenteel in de wet is opgenomen, geeft vaak onvoldoende houvast om vast te stellen welk bedrag precies is verschuldigd. Hierdoor wordt in de praktijk met enige regelmaat te veel in rekening gebracht. Vanaf 1 juli wordt de vergoeding voor incassokosten berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten worden gevraagd, als een rekening van 1.000 euro niet is betaald. 

Eerst een aanmaning
De schuldeiser is verplicht eerst een aanmaning te sturen voordat hij de incassokosten in rekening kan brengen. Op die manier krijgt de schuldenaar veertien dagen de gelegenheid om alsnog de vordering te voldoen. De regeling geldt voor vorderingen ongeacht de hoogte. Er is wel een maximum aan de incassokosten. Voor vorderingen van 1 miljoen euro en meer bedragen de incassokosten maximaal 6.775 euro. Wanneer het vorderingen tussen bedrijven onderling betreft, kunnen zij afwijkende afspraken maken over de hoogte van de incassokosten.

Reageer op dit artikel