nieuws

Employee Value Proposition na de kredietcrisis

Geen categorie

Sinds de kredietcrisis is de waardepropositie van werkgevers in de financiële sector veranderd. Door de kleinere marges reiken de bomen niet meer tot de hemel. Welke consequenties heeft dit voor hun personeelsbeleid?

Opvallend is dat maar liefst drie verzekeraars in de afgelopen jaren hun missie hebben veranderd en daarin het woord Eenvoud centraal hebben gesteld. ING Insurance richt zich op Making Finance Easier, SNS Reaal streeft naar Eenvoud in Geldzaken en Delta Lloyd houdt het simpelweg op Eenvoud. Interessant is om te zien of op basis van die aangescherpte missie ook een nieuwe waardepropositie (de employee value proposition, EVP) is ontwikkeld.

André van Hooren, director Talent&Rewards bij Towers Watson werkt momenteel aan een boek over de EVP. Hierin wordt een model gepresenteerd dat de positie die een organisatie inneemt met zijn EVP, plaatst in één van de vijf volgende dimensies:

VERKENNEN
Identiteit van de organisatie
Vermogen van de organisatie
Betrokkenheid van medewerkers
VERBINDEN
Missie/Waarden-Visie/strategie
Totaal aan beloning
Cultuur en structuur

EVP

VERSNELLEN
Corporate story
(Employer) branding
Interne communicatie
VERBETEREN
Samenleving verandert
Medewerkers veranderen
Klanten veranderen

VERANKEREN
Leadership/management
HR
Interne communicatie

Financiële instellingen als SNS Reaal, ING en Delta Lloyd zijn nadrukkelijk links onderin deze figuur begonnen. De nieuwe situatie dwong hen tot een nieuwe Verkenning. De vraag die ze zich daarbij stelden was: wat is onze missie en vanuit welke kernwaarden gaan we die bereiken?

Met de nieuwe missie en kernwaarden in gedachte schrapten genoemde organisaties complete managementlagen, werden nieuwe competenties ontwikkeld en werden arbeidsvoorwaarden versoberd.

ING splitste bank- en verzekeringsactiviteiten onder het motto Back to Basics. De EVP van SNS Reaal werd ondersteund door het cultuurprogramma getiteld GEEF! en verbeterde de acceptatie van een versobering van arbeidsvoorwaarden.

DeltaLloyd heeft onder de noemer ‘Eenvoud' het aantal kernwaarden teruggebracht van zeven naar drie: eerlijk, samen en toegankelijk. HR Director Liesbeth Galesloot licht toe: ‘De vernieuwde kernwaarden maken onderdeel uit van ons performance management. De kernwaarden zullen steeds belangrijker worden'.

Verkenning
Het stadium van de verkenning is een noodzakelijke eerste stap van een employee value proposition. De organisatie moet de eigen identiteit goed begrijpen en een corporate story hebben. Maar ook de medewerkersbetrokkenheid en ‘organizational capabilities' moeten onder de loep worden genomen. Professor Fred Lachotzky spreekt in zijn boek Beyond Control van een drie-eenheid van connected Leadership; Een duidelijke ambitie (uitgedrukt in waarden en missies) moet samen gaan met betrokken medewerkers en een capabele organisatie.

André van Hooren beschouwd beschouwt connected leadership als basis voor een goede EVP. Chris Kersbergen die verantwoordelijk is voor Branding bij ING Insurance&Investment beschouwt het EVP als een goed kompas in tijden van crisis. ‘Maar je moet blijven werken aan je employer brand', waarschuwt hij. ‘Het is meer dan een paar merkwaarden verzinnen. De waarden moeten wel tot leven worden gebracht in je beleid'.

Reageer op dit artikel