nieuws

Fiscus wil achterstand bezwaarschriften voor 1 september wegwerken

Geen categorie

Mede door de campagne Tijdige Aangifte en het verscherpte boetebeleid, heeft de Belastingdienst te maken met een behoorlijke piek in de voorraad bezwaarschriften. Staatssecretaris Weekers van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat getracht wordt het grootste deel van deze voorraad voor 1 september weg te werken.

Het grote aantal bezwaarschriften wordt volgens Weekers vooral veroorzaakt door de campagne Tijdige Aangifte, het in relatief korte tijd ambtshalve opleggen van aanslagen Inkomensheffing over meerdere jaren (2008, 2009 en 2010) en door het verscherpte boetebeleid. Deze maatregelen hebben geleid tot een toename van het aantal bezwaren. De voorraad bezwaarschriften Inkomensheffing naar de stand van 16 februari 2012 bedraagt 61.000.

Capaciteitsinzet
Weekers stelt dat de normale behandelcapaciteit van bezwaarschriften fluctueert en is afhankelijk van het aanbod aan bezwaarschriften. In 2011 zijn ruim 820 fte ingezet op de behandeling van alle bezwaarschriften. De behandeltijd per soort bezwaar is onder meer afhankelijk van de doelgroep (particulier of ondernemer) en de aard van het bezwaar. Bezwaren tegen een correctie vergen meestal veel tijd, aanvullingen op een aangifte zijn in korte tijd af te doen. De samenstelling van de voorraad en het werkaanbod bepalen de benodigde capaciteit. Uitgangspunt hierbij is een zodanige capaciteitsinzet, dat het aantal bezwaarschriften niet oploopt tot boven de reguliere voorraad.

Reageer op dit artikel