nieuws

Geluk (2): op naar een Nota Burgergeluk

Geen categorie

KING (KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten) organiseerde een viertal zogeheten Gemeente Dialogen met als thema 'Het menselijk perspectief'.

Aanleiding voor dit initiatief was dat gemeenten steeds meer nieuwe taken en verantwoordelijkheden hebben gekregen en hierdoor de kans krijgen een nieuwe rol te spelen in het leven van mensen. Dat vraagt van lokale bestuurders een visie op wat het centraal stellen van de mens nu werkelijk betekent. In de eerste Gemeente Dialoog, die als titel meekreeg 'De Visietafel', stond de vraag centraal hoe de burger zo goed mogelijk kan worden bediend. Tijdens de discussies werd duidelijk dat de nieuwe taken en verantwoordelijkheden integraal moeten worden opgepakt. Niet de wettelijke kaders, maar een helder beeld van de burger moet daarbij uitgangspunt zijn.

Decentralisatie
Een ander discussiepunt was decentralisatie. Decentralisatie biedt gemeenten een kans om de burger centraal te stellen en de verkokering tussen beleidsvelden te doorbreken. Gemeenten roepen al jaren dat ze dit beter kunnen dan het Rijk, maar enkele deelnemers aan de discussie hadden hun twijfels. Zo zei Rob Gilsing van het Verwey Jonker Instituut dat gemeenten niet vanuit wettelijke kaders van het Rijk moeten redeneren, maar zich moeten richten op het benoemen van maatschappelijke vraagstukken om daar de beste oplossingen voor te vinden.

Bron: KING
Kijk ook op actieprogramma.nl.

Reageer op dit artikel