nieuws

Gezondheidswinst door ketenzorg

Geen categorie

Een samenwerkingsverband van 40 huisartsen in West Brabant laat na 5 jaar regionale samenwerking aantoonbaar zien dat een organisatiestructuur met DBC financiering en meer samenhang tussen zorgverleners leidt tot een betere kwaliteit van zorg en tevreden patiënten. Door een organisatie die zorgverleners uit de 1e en 2e lijn met elkaar verbindt en die geleverde zorg […]

Een samenwerkingsverband van 40 huisartsen in West Brabant laat na 5 jaar regionale samenwerking aantoonbaar zien dat een organisatiestructuur met DBC financiering en meer samenhang tussen zorgverleners leidt tot een betere kwaliteit van zorg en tevreden patiënten.

Door een organisatie die zorgverleners uit de 1e en 2e lijn met elkaar verbindt en die geleverde zorg en resultaten van zorg inzichtelijk maakt, is de kwaliteit aantoonbaar verbeterd. Na 5 jaar intensieve regionale samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen van Het Huisartsenteam, Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL), diëtisten en podotherapeuten uit de regio en specialisten van het Amphia Ziekenhuis en het Franciscus Ziekenhuis wordt inmiddels ruim 90% van de diabetes patiënten behandeld volgens de Nederlandse Diabetes Federatie.

Naast een forse verbetering van de geleverde zorg, is er bij patiënten een duidelijke gezondheidswinst geboekt. Het aantal goed ingestelde diabeten is met meer dan 50% toegenomen. Deze winst is vooral behaald doordat meer patiënten een normaal cholesterolgehalte en een normale bloeddruk hebben en doordat er meer patiënten zijn die hun suikerwaarde en gewicht beter onder controle hebben.

Ook de zorg voor mensen met COPD en mensen met een risico op hart- en vaatziekten is in respectievelijk 3 en 2 jaar sterk verbeterd: de resultaten laten een met diabetes vergelijkbare ontwikkeling zien.

De verbetering in 5 jaar tijd is indrukwekkend, zo vinden de zorgverleners. Rapportages over de geleverde zorg en de uitkomsten van zorg verhogen het inzicht van de zorgverlener en de zorggroep in de geleverde zorg, zowel op patiënt- als op praktijk niveau. Dit inzicht in de multidisciplinair geleverde zorg – gebaseerd op eenduidige ICT registraties – blijkt de aanjager te zijn voor verdere verbetering van zorg.

Reageer op dit artikel