nieuws

Grond voor enquêteverzoek blijft ruim

Geen categorie

De omstandigheden waaronder vakbonden, ondernemingsraden en beleggers een enquêteverzoek kunnen indienen bij de Ondernemingskamer worden niet ingekaderd. Ondernemersorganisatie VNO-NCW had hier om gevraagd in een brief aan het kabinet. 

Er ligt een wetsvoorstel tot wijziging van het enquêterecht. De wetswijziging verruimt de gronden waarop een enquêteverzoek kan worden toegewezen. Dat kan straks al bij 'twijfel over de juiste gang van zaken'  binnen een onderneming. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er inderdaad wanbeleid is gevoerd, dan kan de Ondernemingskamer bestuursleden en commissarisen schorsen of ontslaan.

VNO-NCW vreest de ruime bevoegdheid van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Het kabinet schuift deze bezwaren dus terzijde.

Bron: Staatscourant

Reageer op dit artikel