nieuws

Het Nieuwe Werken in de geestelijke gezondheidszorg

Geen categorie

Wegens enorm succes voor de 3e maal herhaald. Donderdag 3 mei (9.30 – 17.00 uur) Parnassia Bavo Groep, Den Haag. De eerste Nieuwe Werkers binnen de GGZ dienen zich aan. Parnassia Bavo Groep, een van de grootste instellingen, vervult een voortrekkersrol en heeft een aantal afdelingen ingericht volgens HNW concepten. Zij stelt haar ‘Nieuwe Werken deuren’ open voor General-, HR-, ICT-, Facility managers en projectleiders HNW die meer willen weten over het onderwerp. 09.30: Ontvangst koffie/thee 09.45: De context en hoofdlijnen van HNW (Loek van den Broek, HR & management) • Wat maakt dat we niet rond HNW meer heen kunnen: de context • Wat is HNW en wat is het niet? • Bricks, bytes and behaviour, de bouwstenen • Waar begin je en hoever ga je? • Kan iedereen “nieuw” gaan werken en zijn er alternatieven? 11.15: Hoe inventariseer je de omvang van activiteit gerelateerde werkplekken? (Jos van Nieuwkoop en Marieke Penninga, directeur resp. medew. Afd. Vastgoed Parnassia Bavo Groep) • De invloed van de werksoort (ambulant, (poli)klinisch, wijkgericht) op de indeling van werkruimtes • Hoe bepaal je de benodigde m2 ? • Hoe ga je om met de overgang van een overdaad aan m2 naar een beperkt aantal m2 ? • Kun je met HNW bezuinigen en zo ja hoeveel? 12.15: Rondleiding door de volgens het HNW concept ingerichte afdelingen (Marcel Schouten, architect) 12.45: Lunch 13.15: In discussie met Marcel Schouten 13.45: De benodigde ICT infrastructuur (Arnoud van Brugge, Getronics) • Wat is nodig vanuit ICT oogpunt? • Communicator, SharePoint, Lync, wat dragen die er aan bij? • Een andere telefooncultuur? • Papierloos werken, kan dat echt? 14.45: Break 15.00: Een stappenplan, leidinggeven aan HNW en sturen op resultaten (Loek van den Broek) • Zes veranderfases met een concrete invulling per fase • Wat verandert er in de rol van leidinggevenden? • Hoe maak je sturen op resultaten tot fundament? 16.00: HNW in de gezondheidszorg (Marc Baars, Projectmanager HNW Parnassia) • Waarom Parnassia Bavo de overstap naar HNW heeft gemaakt? • Kan het ook voor behandelaars in de GGZ? • Wat vinden medewerkers en patiënten van HNW? • Thuiswerk: tot hoever? • Hoe digitaliseer je op eenvoudige wijze je informatie? • Hoe zorg je voor de sociale cohesie? 17.00: Einde programma met drankje Zie ook onderstaande toelichting Toelichting op het programma De bank- en verzekeringssector, energie- en nutsbedrijven en de ICT- en andere adviesbureaus zijn in Nederland het verst met de toepassing van de principes van HNW. De overheid en de gezondheidszorg sluiten op dit moment de gelederen. Men acht de kansen in de gezondheidszorg voor HNW vaak gering. De Parnassia Bavo Groep, een van de grootste GGZ instellingen is een andere mening toegedaan en heeft een aantal pilots opgezet binnen hun instelling die het tegendeel bewijzen. Ook in de thuiszorg en in een enkel ziekenhuis vinden experimenten plaats. De Parnassia Bavo Groep opent haar deuren voor belangstellenden en dat hoeven zeker niet alleen mensen uit de G.G.Z. wereld te zijn. Marc Baars, projectleider HNW binnen de Parnassia Bavo Groep, laat zien hoe zij de invoering van HNW gaan aanpakken. Jos van Nieuwkoop, directeur bedrijfsvoering vastgoed van de Parnassia Bavo Groep en Marieke Penninga medewerkster van dezelfde afdeling , hebben tal van berekeningen gemaakt om te achterhalen hoeveel werkplekken er van elke soort nodig waren. Zij delen deelnemers in de wijze waarop zij tot hun besluiten zijn gekomen. Marcel Schouten, architect, laat deelnemers zien en horen hoe hij de wensen van Parnassia heeft vertaald naar de inrichting van het HNW gebouw in Den Haag. Deelnemers krijgen tijdens en vooral na de rondleiding de gelegenheid hem vragen voor te leggen. Arnoud van Brugge is senior business consultant bij Getronics Consulting, onderdeel van KPN. Na diverse (inter)nationale functies, is hij nu verantwoordelijk voor de dienstverlening van Getronics rond het thema HNW. Zijn ervaringen en die van zijn collega’s met HNW binnen Getronics staan centraal in de dialoog met klanten. Hij helpt mee bij het schrijven van een programmaplan om HNW in te voeren binnen de Parnassia Bavo Groep. Loek van den Broek was 25 jaar directeur van Van den Broek & partners, een bureau dat hij in 2009 verkocht om zijn passie rond HNW als adviseur inhoud te kunnen geven. Hij bezocht meer dan 25 organisaties die werken op basis van HNW en interviewde daar leidinggevenden en medewerkers. Zijn kennis en ervaring op HNW gebied heeft hij vastgelegd in honderden sheets, foto’s en films. Dat alles is verwerkt in presentaties die zowel over de bricks, de bytes, maar vooral over gedragswijzigingen gaan, die zich langzaam maar wel ingrijpend voltrekken. Hij adviseert organisaties op HNW gebied, zet stappen-plannen uit, traint in HNW onderwerpen als ‘sturen op resultaten’ en ‘leidinggeven aan HNW’ en voert evaluatieonderzoek uit. Hij is organisator van dit Event en tientallen andere Events op dit gebied (zie www.hrman.nl). Bewust is deze dag gekozen voor een lage prijs, zodat u de Events met meerdere deelnemers uit één organisatie kunt bezoeken. Aanmelden doet u op www.hrman.nl

Wanneer: 03-05-2012 en eendaags
Waar: Parnassia Bavo Groep, Den Haag
Kosten: 245,- ex btw
Organisatie: HR & management
Meer informatie:
http://admin-pwnet.nl/app/uploads/2016/09/attachment-programma08112012.pdf
info@hrman.nl

Reageer op dit artikel