nieuws

Hof Amsterdam: Ook milieuonvriendelijke auto geniet btw-voordeel

Geen categorie

Het Gerechtshof Amsterdam heeft het beroep afgewezen dat de fiscus had ingesteld tegen een uitspraak van Rechtbank Haarlem in juni vorig jaar. De Rechtbank Haarlem had uitspraak gedaan over de btw-correctie bij privégebruik van auto's van de zaak en beslist dat het verschil in fiscaal beleid tussen milieuvriendelijke en andere auto's strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

Volgens de rechtbank kon om deze reden elke ondernemer een beroep doen op de regeling voor milieuvriendelijke auto's. Daardoor zou de jaarlijkse btw-correctie voor privégebruik van een auto van de zaak door werknemers maximaal 12 procent van 14 procent van de catalogusprijs van de betrokken auto mogen zijn en is het zelfs verdedigbaar dat vanaf 1 januari 2010 tot 1 juli 2011 de btw-correctie geheel achterwege blijft.

Uitspraak bevestigd
Het hof heeft deze uitspraak nu bevestigd. Daarbij valt op dat het volgens het hof onwaarschijnlijk is dat de staatssecretaris van Financiën niet heeft beseft dat zijn beleid op dit punt strijdig was met de geldende Europese en Nederlandse wetgeving. De uitspraak is van belang voor tijdvakken van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2011.

Reageer op dit artikel