nieuws

Informatiebehoefte SBR blijft

Geen categorie

De totale bekendheid van SBR (Standard Business Reporting) is groot, maar er blijft een belangrijke lacune in de kennis over de verplichting tot aanlevering in SBR. Dat blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst en het SBR programma.

SBR is met ingang van 1 januari 2013 de enige manier om de aangiften VpB en IB system-to-system aan te leveren aan de Belastingdienst. In de jaren daarna wordt SBR het exclusieve elektronische kanaal voor andere stromen aan de Belastingdienst, het CBS en de Kamer van Koophandel. Daarnaast kunnen ook kredietrapportages via SBR aan banken met SBR aangeleverd worden.

Bekendheid groot
Uit een onderzoek in januari van dit jaar van de Belastingdienst en het SBR programma blijkt dat de totale bekendheid van SBR groot is en nauwelijks veranderd ten opzichte van oktober 2011: driekwart van de respondenten kent SBR. Het aantal intermediairs dat aangeeft precies te weten wat SBR is, steeg sinds oktober 2011. Vooral accountants en intermediairs die voor grotere organisaties werken, weten vaker precies wat SBR inhoudt. Dit aantal verdubbelde ten opzichte van de meting in 2011. Ook leden van branche- en koepelorganisaties weten vaker dan niet-leden precies wat SBR inhoudt.

Behoefte aan informatie
Ook weten meer respondenten inmiddels dat versturing conform SBR via Digipoort gaat en dat gebruik moet worden gemaakt van een PKIoverheidcertificaat. Toch blijft er een belangrijke lacune in de kennis over de verplichting tot aanlevering in SBR. Veel intermediairs weten nog niet dat SBR vanaf belastingjaar 2012 het exclusieve aangiftekanaal is voor het aanleveren van de IB en de VpB aangiften via fiscale software. Er is concreet behoefte aan informatie over softwarepakketten, de rol van certificaten, het gebruik van Digipoort en aan praktijkvoorbeelden van intermediairs die met SBR werken.

Voorbereiding
Ten opzichte van oktober 2011 geven meer organisaties aan bezig te zijn met de voorbereiding op SBR. Een kwart is al een onderzoek gestart naar SBR of is bezig met implementatie, 57 procent start een onderzoek naar de mogelijkheden en impact van SBR in de tweede helft van 2012. Het PKIoverheidcertificaat zal door de meeste intermediairs in 2012 worden aangevraagd. Een klein aantal wil dat pas in 2013 doen, bijna een kwart weet nog niet wanneer ze het gaan aanvragen.

Reageer op dit artikel