nieuws

Koppeling lonen aan pensioen breekpunt voor CNV

Geen categorie

CNV Schoonmaak is bereid een akkoord te sluiten en dat positief aan de leden voor te leggen als de koppeling van de lonen aan de pensioenpremie wordt ingetrokken. Verder dient er volgens de bond een compensatie te zijn voor het late ingaan van de loonsverhoging. Dat schrijft de onderhandelingsdelegatie in een brief aan de OSB. […]

CNV Schoonmaak is bereid een akkoord te sluiten en dat positief aan de leden voor te leggen als de koppeling van de lonen aan de pensioenpremie wordt ingetrokken. Verder dient er volgens de bond een compensatie te zijn voor het late ingaan van de loonsverhoging.

Dat schrijft de onderhandelingsdelegatie in een brief aan de OSB. Na een aantal onderhandelingen stuurde OSB op 1 februari een eindbod. CNV Schoonmaak legde dat eindbod aan de leden van CNV Schoonmaak voor. De leden konden hierop reageren. In de vergadering van de cao-commissie van 8 maart besprak CNV de reacties. De cao-commissie besloot de mening van de leden te volgen. 68 procent van de leden wijst het eindbod af.

Eenzijdige afwikkeling
De cao-commissie vroeg de leden waarom het eindbod werd afgewezen. "Duidelijk is dat dit vooral in een aantal punten zit", stelt CNV in de brief. "Belangrijkste punt is de koppeling van de verhoging van de lonen in 2013 aan de premie van de pensioenen.  De leden geven aan dat dit punt leidt tot een eenzijdige afwikkeling van een risico op de werknemers. De loonsverhoging op zich beoordelen de leden als voldoende." Twee andere belangrijke punten genoemd in de brief zijn de wachtdagen en de werkdruk. "Men ervaart de wachtdagen als onrechtvaardig. De toezegging dat de wachtdagen na 6 weken ziekte terug worden gegeven vinden de leden vreemd. Het geeft volgens hen aan dat werkgevers hen niet vertrouwen. De werkdruk blijft onveranderd hoog en is dus ook een groot punt van zorg.

Akkoord sluiten
CNV Schoonmaak wil een akkoord sluiten en dat positief aan de leden voorleggen als de koppeling van de lonen aan de pensioenpremie wordt ingetrokken. "Verder moet er volgens de bond een compensatie te zijn voor het late ingaan van de loonsverhoging. Dit zou kunnen door de eindejaarsuitkering in 2012 met 0,5 procent (25 procent van 2 procent) te verhogen naar 1,9 procent, te betalen in december."

Reageer op dit artikel