nieuws

Meer bevlogenheid door ‘work life engagement’

Geen categorie

Een goede work life balance: wie heeft daar eigenlijk baat bij? En is het nog wel relevant in een tijd van recessie? Is tijdens recessie een hoge productiviteit niet van groter belang?  Of kan een goede work life balance van een werknemer juist bijdragen aan een betere productiviteit?

Voordelen van goede work life balance
Een goede balans tussen werk en privé bevordert de productiviteit, motivatie en betrokkenheid van werknemers. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Een goede work life balance bevordert tevredenheid met het werk, commitment met de organisatie en bedrijfstrouw. Het zorgt voor een lagere vertrekintentie en werkstress.

Als voordelen van een goede work life balance worden bovendien genoemd: gemakkelijkere rekrutering en retentie, creativiteit en innovatie en reduceren van absenteïsme.

Hoe een goede work life balance tot bevlogenheid leidt
Het Job Demands Resources model (JDR-model) gaat uit van twee relatief gescheiden processen bij werknemers:

  • Het uitputtingsproces; hoge taakeisen (stressoren) leiden tot burn-out en ongezondheid.
  • Het motivatieproces: aanwezigheid van energiebronnen leidt tot bevlogenheid en een positieve werkhouding.

Beide processen werken op elkaar in. Bevlogenheid kan worden bedreigd door het uitputtingsproces terwijl een goede work life balance burn-out kan voorkomen.

Recessie.
Maar is work life balance geen luxe-artikel, nu de recessie aanhoudt? Nee, aldus Naithani (2010). Een bedrijf dat in de huidige economische recessie zaken rond work life balance verwaarloost, zal uiteindelijk geconfronteerd worden met een lagere productiviteit van werknemers. Het blijkt verstandig op de lange termijn de relatie tussen bevlogenheid en productiviteit goed te houden.

Ook blijkt een positieve relatie tussen bevlogenheid en prestaties van bedrijven. Onderzoek in Amerika onder ca. 200.000 werknemers wijst dat uit. De top businessunits – als het gaat om bevlogenheid – scoren 1 procent tot 4 procent hoger op winstgevendheid ofwel ‘profitability'. Hun jaarlijkse omzet was gemiddeld bijna één miljoen dollar hoger. Het verzuim daalt met 27 procent en de productiviteit stijgt met 18 procent als werknemers bevlogen zijn. Het loont dus om te werken aan de work life balance van werknemers.

Van work life balance naar work life engagement
Als de combinatie van de verschillende rollen die een mens vervult geen energie geeft, moeten werkgever en de werknemer oprecht met elkaar in gesprek gaan, in beider belang. Dit work life engagement gesprek gaat niet over problemen of stress, maar over waar iemand thuis en op het werk (meer) energie van krijgt. Doet de werknemer dingen die bij hem of haar passen, in een baan die ook nog eens past binnen de context van zijn of haar leven, bij een werkgever waarvoor hij of zij wil gaan? In het gesprek kan de werkgever de werknemer helpen om keuzes inzichtelijk te krijgen.

De werkgever doet er goed aan, een actief work life engagement beleid te formuleren en in voorkomende gevallen met de werknemer in gesprek te gaan over work life balance en bevlogenheid op het werk en thuis.

Samenvatting van het artikel ‘Energieker en productiever' door Rob Pijpers. Gids voor Personeeelsmanagement nr.3, maart 2012.

Reageer op dit artikel