nieuws

Meeste organisaties nog niet overgestapt op werkkostenregeling

Geen categorie

Driekwart van de Nederlandse organisaties is nog niet overgestapt op de werkkostenregeling. Een kwart denkt zelfs dat de invoering ervan niet door zal gaan. Dat blijkt uit onderzoek van UNIT4 onder bijna 400 organisaties.

De werkkostenregeling omvat nieuwe regels voor vergoedingen aan werknemers en is vanaf 2014 verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Voor de meerderheid van de organisaties is echter nog niet duidelijk is wat precies de financiële impact is van de nieuwe wetgeving. Slechts twintig procent van de respondenten is zich ervan bewust dat er nog weinig tijd is voor de invoering. Ruim driekwart van de organisaties zegt behoefte te hebben aan ondersteuning door middel van kennistraining en software. 

Implementatie
Van de organisaties die de werkkostenregeling al hebben geïmplementeerd geeft 82 procent aan dat de implementatie eenvoudig is verlopen. Dertig procent van de respondenten ziet duidelijk effect van de invoering op de organisatie. Van de organisaties die de nieuwe wet al hebben geïmplementeerd heeft het grootste deel aanpassingen gemaakt in de financiële administratie, terwijl minder dan een kwart van de respondenten de arbeidsvoorwaarden heeft veranderd.

Reageer op dit artikel