nieuws

Nationaal Congres Jeugdgezondheidszorg en Jeugd-GGZ

Geen categorie

JGZ en jeugd-GGZ zijn onmisbare schakels in een sluitende keten op lokaal niveau! Zorg dat u de keten sluitend kunt maken en houden. Laat u informeren over alle actuele veranderingen en nieuwe eisen binnen de JGZ en jeugd-GGZ. 19 juni 2012: Nationaal Congres Jeugdgezondheidszorg – Decentralisaties: consequenties voor de JGZ en het CJG – Integrale aanpak: 1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 regiehouder, visie op de toekomst – Positionering van jeugdgezondheidszorg binnen het CJG – Samenwerking JGZ met onderwijs, ZAT, jeugd-GGZ, huisartsen, GGD, alle ketenpartners – Thema’s o.a. seksualiteit, alcohol en drugs, overgewicht, dwarsverbanden Wmo, participatie etc. 20 juni 2012: Dag van de Jeugd-GGZ – Jeugd-GGZ naar gemeenten?! Consequenties op de financiering van de jeugd-GGZ – Organisatorische hervorming jeugd-GGZ: schuivende paradigma’s: nieuwe concepten – Hoe wordt de kloof tussen jeugd-GGZ en volwassenen-GGZ gedicht? – De positionering van de jeugd-GGZ binnen het CJG – Thema’s o.a. dwang en drang, autisme, LVG, E-health, KOPPkinderen, cliëntenparticipatie etc.

Wanneer: 19-06-2012 en 19 en 20 juni 2012
Waar: NBC Nieuwegein
Kosten: € 899,-
Organisatie: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Meer informatie:
http://www.sbo.nl/congressen/nationaal-congres-jeugdgezondheidszorg-2011/
Jane Konapure, j.konapure@sbo.nl, 040 – 2 972 752

Reageer op dit artikel