nieuws

Nationaal Congres Wmo

Geen categorie

Deze bijeenkomst geeft u inzicht in de dwarsverbanden tussen de Wmo, AWBZ, Jeugdzorg en doorkijk naar de nieuwe Wet werken naar vermogen. Het doel is om van “zorgen voor” naar werken vanuit “eigen kracht” te komen. Dit vraagt om een cultuurverandering. Hierbij is uw inzet van groot belang. Zorg daarom dat u over alle onmisbare (basis)kennis beschikt om in uw regio aan de slag te gaan. Nationaal Congres Wmo geeft u alle actuele onmisbare kennis over o.a.: – Integraal beleid: oplossingsrichtingen vanuit de ontkokering: Wmo, Wsw, Wwb, Passend Onderwijs, Wajong, Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen (Wwnv), AWBZ – Minder AWBZ, meer Wmo; wat verandert er nu precies? – De verschillende (deel)doelgroepen; voor welke burgers hebben de wijzigingen cruciale gevolgen? – Verbinding tussen Welzijn Nieuwe Stijl en de drie decentralisaties – Bezuinigingen versus creativiteit en innovaties; toon lef en ondernemerschap!

Wanneer: 11-04-2012 en 11 en 12 april 2012
Waar: Meeting Plaza Maarssen
Kosten: vanaf € 599,-
Organisatie: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Meer informatie:
http://www.sbo.nl/congressen/nationaal-congres-wmo/
Jane Konapure, j.konapure@sbo.nl, 040 – 2 972 752

Reageer op dit artikel