nieuws

Ontevreden medewerkers verlaten werkgever niet

Geen categorie

Een meerderheid van werknemers die ontevreden is over hun werk,  is toch van plan voor de huidige werkgever te blijven werken. Flexibele werktijden zijn een belangrijke reden om toch te blijven.

Uit onderzoek van Accenture bleek dat meer dan de helft van de onderzochte mannen en vrouwen (respectievelijk 57 en 59 procent) ontevreden over hun werk is. Ondanks deze ontevredenheid is twee derde (69 procent) van de respondenten niet van plan om hun huidige werkgever te verlaten. 64 procent van deze groep geeft aan dat de mogelijkheden om flexibel te werken een belangrijke reden is om te blijven.

De grootste barrière voor carrièreontwikkeling is volgens 42 procent van de respondenten een gebrek aan kansen of het ontbreken van een helder loopbaantraject. 20 procent noemt familieverplichtingen als belemmering, terwijl een derde (32 procent) geen barrières voor hun ontwikkeling ziet. Toch ondernemen de meeste respondenten wel verschillende stappen om hun carrière actief te sturen. Deze stappen variëren van het accepteren van een andere rol of verantwoordelijkheid (58 procent) en het volgen van meer opleidingen of trainingen (46 procent) tot langer werken (36 procent).

'Ondanks de uitdagingen waarmee ze op dit moment geconfronteerd worden, streven medewerkers nog steeds naar succes. Bovendien blijven energieke en betrokken medewerkers een concurrentievoordeel', zegt Adrina Lajtha, chief leadership officer bij Accenture. 'Omdat de meerderheid van de huidige professionals geen baantjesjager is, moeten bedrijven hiervan profiteren en hun medewerkers een helder carrièrepad bieden. Innovatieve training, leiderschapsontwikkeling en groeikansen zijn daarbij cruciaal.'

Enkele andere belangrijke conclusies van het onderzoek zijn:

  • De meerderheid (59 procent) van de respondenten heeft een vorm van flexibele werktijden  en 44 procent van de groep benut deze mogelijkheid al meer dan drie jaar;
  • Op de vraag wat hun carrières vertraagd heeft, antwoordde 44 procent de economische crisis die in 2008 begon,  40 procent noemde ouderschap;
  • Hoewel meer dan twee derde (71 procent) van de respondenten aangaf dat de werk-privé balans meestal in orde is, meldde 42 procent vaak gezinstijd op te offeren voor succes; 41 procent gaf aan dat loopbaaneisen een negatief effect op het gezinsleven hebben.

Onderzoeksmethode
Accenture voerde het online onderzoek uit in november en december 2011 onder 3.900 professionals van middelgrote tot grote organisaties in 31 landen. De landen waren Argentinië, Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Ierland, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Noorwegen, de Filipijnen, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In ieder land namen minimaal 100 respondenten deel, met uitzondering van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, waar in totaal 200 respondenten deelnamen. Er namen evenveel mannen als vrouwen deel en ook de leeftijd en het niveau binnen de organisaties waren in balans. Het hele onderzoek is beschikbaar via www.accenture.com.

Bron: Persbericht Accenture

Reageer op dit artikel