nieuws

‘Ontslagvergoedingen vastleggen in wet’

Geen categorie

Ontslagvergoedingen verschillen per geval. De kantonrechter beslist over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en legt ook de eventuele ontslagvergoeding vast. In zijn proefschrift ‘De ontbindingsbeschikking ex art. 7:85 BW' pleit Pascal Kruit voor meer eenheid door de berekeningswijze in de wet vast te leggen.

Jaarlijks worden bij de kantonrechter tussen de 25.000 en 70.000 zaken gevoerd. Hiervan wordt slechts een kleine 1 procent openbaar gemaakt. Er is daarom weinig bekend over de toepassing van deze procedure in de praktijk, terwijl wel beleid wordt gemaakt op basis van dit kleine percentage uitspraken.  Het proefschrift van Kruit, waarmee hij op 15 maart promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam pleit voor meer duidelijkheid en uniformiteit.

Reageer op dit artikel