nieuws

Op een eilandje

Geen categorie

Jaren geleden werkte ik in een middelgroot ziekenhuis. Ik had een leidinggevende functie. Mijn team bestond uit ongeveer twintig mensen.

Het team, dat uitsluitend in ondersteunende functies werkte, had wel iets van een verwaarloosde organisatie in het klein. Op pagina 11 van Gids nummer 3 2012 leest u wat dat betekent, een verwaarloosde organisatie. Maar u moet denken aan de analogie met een verwaarloosd kind. Ik had er mijn handen vol aan. Er was weinig geloof in verandering, want dat was ze al zo vaak beloofd en er was nog nooit iets van terecht gekomen. Bij aanpassingen door de dokters in het primaire zorgproces werd geen rekening gehouden met consequenties voor typekamer, receptie of archief. De werkdruk was hoog, waardering werd zelden of nooit getoond. Het was mijn eerste leidinggevende functie en ik werd min of meer in het diepe gegooid. Gelukkig kreeg ik veel steun van HR. Ik had bijna wekelijks gesprekken met mijn HR-adviseur en bij lastige werkoverleggen kwam ze erbij zitten om mij later feedback te kunnen geven. Hoewel nu al bijna 25 jaar geleden, was dit HR avant la lettre. Want feitelijk was HR in die tijd in de zorg vooral bedoeld als ondersteuning van het personeel. Adviseur voor leidinggevenden, daarvan was eigenlijk nog nauwelijks sprake.
Dit werd later in het proces trouwens pijnlijk duidelijk. Want toen de verwaarloosde medewerkers teleurgesteld raakten in de nieuwe vaderfiguur, die niet alles voor ze kon oplossen omdat ze ook zelf hun basishouding moesten aanpassen, wendden ze zich met succes tot dezelfde HR-adviseur. En zij leende hen niet alleen een luisterend oor, ze koos zelfs plotseling onverbloemd partij voor hen. Waardoor ik ineens op een eilandje kwam te staan. HR had nog geen keuze gemaakt tussen medewerker en lijnmanagement. Dat is tegenwoordig duidelijk anders, getuige het artikel over de veranderende arbeidsmarkt en dus de nieuwe rollen voor HR in de zorg. Er blijkt bovendien een sterke analogie met de overheid, waar HR een zelfde verandering doormaakt. Met mij is het op dat eilandje in het ziekenhuis toch nog goed gekomen. Ik ontmoette een coach, die werkte bij de opleidingenkant van HR, en later elders directeur P&O werd. Ik denk met warmte aan hem terug.

Reageer op dit artikel