nieuws

Schone omgeving: prettiger, mooier en socialer

Geen categorie

Uit het onderzoek De effecten van een schoon Nederland, gehouden onder 1147 Nederlanders, in opdracht van Stichting NederlandSchoon, blijkt dat schoner vooral betekent prettiger, mooier en socialer. De stichting vroeg aan Nederlanders hoe zij het effect van een schone leef- en woonomgeving ervaren.  Een schone omgeving wordt door Nederlanders als belangrijk ervaren. Op een schaal […]

Uit het onderzoek De effecten van een schoon Nederland, gehouden onder 1147 Nederlanders, in opdracht van Stichting NederlandSchoon, blijkt dat schoner vooral betekent prettiger, mooier en socialer.

De stichting vroeg aan Nederlanders hoe zij het effect van een schone leef- en woonomgeving ervaren.  Een schone omgeving wordt door Nederlanders als belangrijk ervaren. Op een schaal van 1 tot 10 wordt aan de netheid van die omgeving een belangrijkheidscijfer van 8,3 gegeven. De waardering die men vervolgens geeft voor de eigen leefomgeving is echter lager: die krijgt gemiddeld het cijfer 7,3. Bij een meting scoort Nederland een ruime voldoende en krijgt een 7,6 voor een schone leefomgeving.

Belang van schoon
Respondenten gaven voor acht verschillende locaties hun mening over het belang van schoon voor die omgeving. Daaruit bleek dat men het vooral voor de speeltuin (8,8), het park (8,7) en het strand (8,6) van belang vindt dat deze omgevingen schoon zijn. Schone omgevingen worden over het algemeen ervaren als prettiger, mooier en socialer. Vooral een schoon bushokje wordt door 78 procent van de Nederlanders als prettiger ervaren ten opzichte van een minder schoon bushok. Een schone speeltuin wordt door zo'n 50 procent ook als gezonder ervaren dan een speeltuin die rommeliger is. Gevraagd naar het effect van een schone speeltuin wordt door een aantal respondenten dan ook aangegeven dat ze daar hun kinderen langer in laten spelen, omdat minder op de hygiëne gelet hoeft te worden.

Langer schoon
Eerder onderzoek heeft volgens de stichting NederlandSchoon uitgewezen dat een schone omgeving ook langer schoon blijft. "Dat dit waar is, blijkt ook uit reacties van respondenten op foto's van schone omgevingen zoals een park, speeltuin en bushalte", stelt de stichting Gevraagd naar hun gedrag in zo'n schone omgeving gaven veel ondervraagden aan die omgeving ook zelf schoon te houden en hun eigen rommel op te ruimen.  Dat schoon vooral positieve effecten oplevert wil Stichting NederlandSchoon laten zien in de nieuwe campagne, waarin de effecten van een schone straat en een schone buurt een rol spelen. Uli Schnier, directeur NederlandSchoon,: "We kiezen bewust voor een positieve benadering met de nadruk op het feit dat Nederland schoon is en wat daar de voordelen van zijn. Uit onderzoek is gebleken dat een positieve benadering veel meer effect heeft op gedrag dan wanneer je focust op het probleem (zwerfafval)."

Reageer op dit artikel