nieuws

Steigerbouwers Eemshaven lopen duizenden euro’s mis

Geen categorie

Buitenlandse werknemers in de Eemshaven worden maandelijks honderden euro's onderbetaald. Dit bevestigt de SNCU, de 'waakhond' voor de uitzend-cao.

FNV Eemshaven ijvert al maanden voor eerlijke behandeling van buitenlandse werknemers in de Eemshaven. Uitzendbureau Krekels liet steigerbouwers bijna 500 euro per maand betalen voor huisvesting maar betaalde hen niet de verplichte verblijfskosten (á 150 euro per maand). FNV Eemshaven treft voorbereidingen voor een kort geding tegen Krekels.

Geen rekenwonder
In het voorjaar van 2011 sprak FNV Eemshaven een aantal Poolse steigerbouwers van het Nederlandse uitzendbureau Krekels. Uit hun loonstrookjes bleek dat Krekels hen kosten voor huisvesting in rekening bracht. Ook ontvingen zij geen overurentoeslag, ATV of verblijfskosten, allen verplicht volgens de cao. 'Het gaat om absurde bedragen', aldus Jokien Haan van FNV Eemshaven. 'volgens de Bouw-cao is huisvesting bij verafgelegen werk voor rekening van de werkgever. Krekels verdient eraan door zijn medewerkers 3 euro per gewerkt uur voor huisvesting in rekening te brengen!' Het uitzendbureau had gedurende het afgelopen jaren vele tientallen mensen aan het werk bij de beide energiecentrales in de Eemshaven. Haan: 'Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat het dus om enorme bedragen gaat.'

Op alle punten gelijk
FNV Eemshaven is sinds mei vorig jaar met Krekels in gesprekken en correspondentie verwikkeld. Toen bleek dat Krekels niet van plan was om werknemers conform de cao te betalen, is in de zomer het verzoek bij de SNCU neergelegd om onderzoek te doen naar de naleving van de cao bij dit bedrijf.

Inmiddels heeft de SNCU haar onderzoek afgerond. Duidelijk is dat FNV Eemshaven op alle punten gelijk had.  Krekels heeft, naast enkele andere cao-overtredingen, ten onrechte:

  • De huisvesting van de buitenlandse werknemers niet vergoed, maar in plaats daarvan de kosten van de huisvesting op het loon in mindering gebracht.
  • Geen adv dagen toegekend of het uurloon met de waarde van die ADV opgehoogd
  • Werknemers geen toeslagen toegekend over de gemaakte overuren.

Krekels  is verplicht om de geconstateerde overtredingen van de cao te herstellen en krijgt daarvoor van de SNCU 14 dagen de tijd.

FNV Eemshaven bereidt inmiddels een kort geding voor tegen Krekels personeel om, onder straffe van een dwangsom, Krekels vanaf nu de juiste beloning te laten toekennen. Haan: 'Ik verwachtte al dat het onderzoek deze uitkomsten zou opleveren. Omdat Krekels niet voor rede vatbaar is, spannen we een kort geding tegen het bedrijf aan. Alle werknemers in de Eemshaven verdienen het om een goed salaris te ontvangen, ook deze steigerbouwers.' FNV Eemshaven heeft sterk de indruk dat vergelijkbare overtredingen van de cao ook bij andere steigerbouwers plaatsvinden en gaat daarover de komende weken in gesprek met zoveel mogelijk steigerbouwers. 'Ook andere uitzendbureaus voor steigerbouwers moeten er dus rekening mee houden dat wij hen zullen aanspreken als onze vermoedens bevestigd worden.'

FNV Eemshaven is een krachtenbundeling van FNV Bouw en Bondgenoten, erop gericht om de rechten van de duizenden Nederlandse en buitenlandse werknemers in de Eemshaven te waarborgen.

Reageer op dit artikel