nieuws

Toch fiscale eenheid vóór erkenning inspecteur

Geen categorie

Ondernemers kunnen voor de omzetbelasting als één ondernemer worden aangemerkt als ze in financieel, economisch en organisatorisch opzicht onderling zodanig zijn verweven, dat ze een eenheid vormen. Ze vormen dan een zogeheten fiscale eenheid.

Het Hof in Den Haag constateerde onlangs dat een aantal samenwerkende stichtingen al vanaf 1 oktober 2001 aan alle voorwaarden voor een fiscale eenheid voldeden en dat zij ook als zodanig moesten worden aangemerkt. De inspecteur had de stichtingen echter pas per 27 juli 2006 als fiscale eenheid erkend, omdat pas op dat moment door de stichtingen een overeenkomst werd opgesteld waaruit volgens de inspecteur de vereiste financiële verwevenheid bleek.

 

De overeenkomst bleek slechts een vastlegging te zijn van mondelinge afspraken die al vanaf 1 oktober 2001 tot de vereiste financiële verwevenheid had geleid. Dus vormden ze al vanaf dat moment een fiscale eenheid, ongeacht de datum dat de inspecteur een beslissing had genomen.

Reageer op dit artikel