nieuws

UMC St Radboud betrekt patiënten bij kwaliteitsverbetering

Geen categorie

Het UMC St Radboud in Nijmegen start eind maart met een ziekenhuisbrede meting naar de ervaringen van patiënten over de geleverde zorg. Dat gebeurt met behulp van de Consumer Quality (CQ)-index, een gestandaardiseerde methode om de ervaringen van patiënten in kaart te brengen. Het UMC St Radboud is het eerste UMC dat ziekenhuisbreed gebruik gaat […]

Het UMC St Radboud in Nijmegen start eind maart met een ziekenhuisbrede meting naar de ervaringen van patiënten over de geleverde zorg. Dat gebeurt met behulp van de Consumer Quality (CQ)-index, een gestandaardiseerde methode om de ervaringen van patiënten in kaart te brengen.

Het UMC St Radboud is het eerste UMC dat ziekenhuisbreed gebruik gaat maken van de CQ-index. De meting start onder patiënten die in de tweede helft van 2011 opgenomen zijn geweest. Daarnaast worden patiënten van enkele zorgtrajecten zoals diabetes en reumatoïde artritis gevraagd deel te nemen. Ongeveer 7000 patiënten ontvangen eind maart een uitnodigingsbrief met een inlogcode om de vragenlijst online in te vullen. De meting stelt het UMC St Radboud in staat om patiëntervaringen van verschillende afdelingen met elkaar te vergelijken.

De CQ-index bestaat uit verschillende wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten die ontwikkeld zijn samen met patiëntenorganisaties. De vragenlijsten meten wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg. In de vragenlijst wordt daarbij vooral naar concrete ervaringen gevraagd.

Vorig jaar zijn de zes Santeon ziekenhuizen gestart met het invoeren van de CQ-index. In de toekomst gaat de NFU (Nederlandse Federatie van UMC's) ook de CQ-index gebruiken voor de patiëntervaringsenquêtes in UMC's. Ook zorgverzekeraars maken in toenemende mate gebruik van de resultaten van de CQ-index voor zorginkoop.

De vragenlijsten van de CQ-index zijn ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NCPF). Het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) houdt toezicht op de vragenlijsten en de gehanteerde methodiek.

Reageer op dit artikel