nieuws

Veel klachten over Belastingdienst en Logius DigiD

Geen categorie

De Nationale Ombudsman heeft in 2011 bijna 14.000 klachten over de overheid ontvangen. Dat zijn er evenveel als het jaar daarvoor. De meeste klachten, ruim tweeduizend, gaan over de Belastingdienst, maar ook Logius DigiD komt er niet goed van af.

Over de fiscus zegt de ombudsman: ‘De Belastingdienst heeft zich onvoldoende aangetrokken van zijn rapport 'Behoorlijk omgaan met schadeclaims' uit 2009. Hij ziet, ondanks herhaaldelijk overleg, dat zowel het ministerie van Financiën als de Belastingdienst voor een sterk juridiserende aanpak kiest. Dit leidt te vaak tot het niet opvolgen van aanbevelingen.'

Logius DigiD
Logius zou met betrekking tot DidiD veiligheid suggereren die er niet is en de bestaande drie niveaus van zekerheid zijn te basaal. Ook voelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich ten onrechte niet verantwoordelijk voor de wijze waarop afnemers, zoals de Belastingdienst en gemeenten, DigiD toepassen. ‘Deze passieve opstelling is gelet op de grote risico's in het huidige digitale tijdperk onhoudbaar,' aldus de ombudsman.

Reageer op dit artikel