nieuws

Vijf richtlijnen voor duurzaam werkgeverschap

Geen categorie

Het is geen vanzelfsprekendheid dat een werknemer gedurende zijn hele loopbaan optimaal functioneert voor de organisatie. Hoe werk je als werkgever toe naar een situatie waarin de werknemer zichzelf aantrekkelijk houdt voor het bedrijf?

Nog veel te weinig gaan werknemers uit eigen beweging werken aan hun loopbaan. En ook vanuit de werkgever blijft loopbaanbegeleiding vaak beperkt tot een gesprek met de direct leidinggevende. Het is niet gebruikelijk dat er een open dialoog wordt gevoerd over ambities en ontwikkeling, over wat te doen als de werknemer binnen de organisatie ‘klaar' is, en hoe daar op te anticiperen.

Duurzaam werkgeverschap
Een duurzame werkgever helpt medewerkers zichzelf te helpen een aantrekkelijk product te zijn en te blijven. Vijf richtlijnen schetsen een beeld van de duurzame werkgever:

1. Profileer jezelf als aantrekkelijke werkgever
Met name de jongste generatie is gespitst op ontwikkelingsmogelijkheden binnen bedrijven. Zorg dat de generatie Y en Einstein zelf de regie over hun loopbaan kunnen houden.

2. Benut eigen personeel optimaal
De AOW-leeftijd wordt steeds verder opgeschroefd. Toch voorspelt het CBS een tekort van 300.000 medewerkers in 2015. De duurzame werkgever blijft eigen personeel optimaal benutten.

3. Besteed geld slimmer
Kosten van activeringsbeleid, afkoopsommen en outplacement zijn enorm. Een tijdig bijgestuurde medewerker scheelt veel geld.

4. Betere relaties met (ex)werknemers
Betere steun en begeleiding van medewerkers in hun loopbaankeuzes vergroot de kans dat ze na een aantal jaren elders toch weer een interessante kandidaat kunnen zijn voor een zwaardere functie bij hun oud-werkgever.

5. De P van People op zijn best
De werkgever die werknemers helpt bewust te zijn van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden wint daarmee een zelfbewuste medewerker die buiten de begaande paden durft te treden.

Loopbaanonderhoud
Voor een werknemer komt goed loopbaanonderhoud er op neer dat hij zicht krijgt op:

  • Eigen kwaliteiten en ontwikkeling
  • Doelen, ambities en behoeften op korte en lange termijn
  • Waar mogelijkheden liggen en hoe daar op te sturen.

Goed werkgeverschap biedt voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Aandacht voor sturen op de eigen loopbaan ligt voor bedrijven binnen handbereik. Lees het volledige artikel ‘ Houden of laten gaan' in Gids voor Personeelsmanagement nummer 3-2012, voor meer tips, praktische voorbeelden en referenties.

Reageer op dit artikel