nieuws

Werkvermogen in de Limburgse zorg is goed, maar toch . . .

Geen categorie

Medio 2010 startte Zorg aan Zet – met financiële ondersteuning van VWS en de provincie Limburg- het project WAI-werkvermogen in de Limburgse zorg. WAI staat voor Work Ability Index: een instrument om het werkvermogen van medewerkers te meten. Werkvermogen geeft een beeld van de mate waarin medewerkers in staat zijn mentaal en fysiek aan de […]

Medio 2010 startte Zorg aan Zet – met financiële ondersteuning van VWS en de provincie Limburg- het project WAI-werkvermogen in de Limburgse zorg. WAI staat voor Work Ability Index: een instrument om het werkvermogen van medewerkers te meten. Werkvermogen geeft een beeld van de mate waarin medewerkers in staat zijn mentaal en fysiek aan de eisen van hun werk te voldoen. Als projectpartners acteren de Stichting IZZ en Preventned als gelicenseerd uitvoerder van de WAI.

Inmiddels participeren 18 instellingen in het project, die van en met elkaar leren in een lerend netwerk. Halverwege 2012 zullen ca. 15.000 WAI-vragenlijsten zijn uitgezet en daarmee is het meteen het grootste onderzoek op dit gebied in de zorg tot nu toe.

De onderzoeksgroep Arbeid en Gezondheid van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Eramus MC Rotterdam maakt verder een gedetailleerde analyse van de oorzaken en gevolgen van werkvermogen binnen deze deelnemersgroep. De tussentijdse resultaten van 12 deelnemende instellingen zijn ondertussen bekend en geanalyseerd door onderzoekers van Eramus MC.

De belangrijkste resultaten kort op een rij:

  • 78% van de medewerkers in de Limburgse zorg heeft een goed of uitstekend werkvermogen. Bij 18% is dat verminderd en bij 4% slecht. De laatste twee groepen hebben dus een verhoogde kans op vervroegde uitval uit werk;
  • Verminderd of slecht werkvermogen heeft grote gevolgen voor de arbeidsproductiviteit en de gezondheid. Medewerkers met een uitstekend werkvermogen scoren hun eigen arbeidsproductiviteit op 92%, waar medewerkers met een slecht werkvermogen met 69% hun arbeidsproductiviteit beduidend lager inschatten;
  • Medewerkers met een verminderd of slecht werkvermogen hebben vaker de intentie van baan te wisselen of zelfs de zorgsector te verlaten;
  • Disbalans tussen werk-privé, evenals een gebrek aan waardering die medewerkers ontvangen van organisatie en en/of cliënten hangen samen met een verminderd werkvermogen.

Factoren die het werkvermogen bevorderen

Organisatie en medewerker hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het werkvermogen te verbeteren en hebben daarbij o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Leefstijl: stimuleren van voldoende lichamelijke activiteit, gezonde voeding en (behoud van) een gezond gewicht;
  • Werkgerelateerd: afwisseling in het werk, werken in onbelastende houdingen en voldoende regel- en ontplooiingsmogelijkheden;
  • Organisatie: duidelijkheid over organisatiedoelen en de bijdrage van medewerkers daaraan, leidinggevenden die feedback geven en medewerkers stimuleren, oog voor balans werk-privé en het uitspreken van waardering naar medewerkers.

Het project WAI- Werkvermogen wordt halverwege 2012 afgerond. De onderzoeksresultaten zullen tijdens een symposium worden gepresenteerd.

Reageer op dit artikel