nieuws

Zorgsalon Tranzo ‘Is zelfredzaamheid wenselijk voor ouderen en hun mantelzorgers?’

Geen categorie

De ideale burger is zelfredzaam, werknemer, mantelzorger, vrijwilliger, sportief en een goede buur. Los van de vraag of deze ‘ideale burger’ realistisch is en of dergelijke rollen haalbaar zijn, is er ook een vraag in hoeverre van burgers mag worden verlangd al deze rollen te vervullen. Wat ervaren zorgvragers en mantelzorgers in hun leven waarin zij met zorg bezig zijn en in de samenleving ook andere rollen ‘moeten’ vervullen? In deze zorgsalon bekijken we vanuit verschillende perspectieven hoe we in de samenleving met de toenemende vraag naar zorg om kunnen gaan? Is het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers wel een juiste keuze?

Wanneer: 29-11-2012
Waar: Universiteit van Tilburg
Kosten: Gratis
Organisatie: Tranzo
Meer informatie:
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/symposiazorgsalons/presentaties/
tranzo@tilburguniversity.edu

Reageer op dit artikel