nieuws

Aantal leaseauto’s in 2011 licht gestegen

Geen categorie

Het aantal in Nederland geleaste personen- en bestelauto's steeg licht in 2011 en telde eind vorig jaar 683.400 voertuigen, tegen 682.400 eind 2010, een kleine plus van 0,15%. De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) ziet hierin de bevestiging dat leasing ook in deze economisch moeilijke tijden een interessante optie is. De VNA heeft, mede met het oog op de per 1 juli aanstaande aangescherpte CO2-grenzen voor de BPM en regels voor de fiscale bijtelling, positieve verwachtingen over de nieuwe inzet van lease-auto's, in elk geval tot in de eerste helft van 2012. De in de topjaren 2007 en 2008 nieuw ingezette auto's zullen de komende periode echter zorgen voor een bovengemiddelde uitstroom. Dat heeft een dempend effect op de omvang van het wagenpark.

Het wagenpark van de 79 VNA-leden telde eind 2011 ruim 623.900 auto's: 498.800 personenauto's en 125.100 bestelwagens. De leasevloot van de VNA-leden heeft een autonome groei doorgemaakt van ruim 1.500 auto's (0,25 procent). Daarnaast is het wagenpark van de branchevereniging ook nog eens gegroeid doordat de VNA haar ledenaantal zag stijgen. Hierdoor nam het marktaandeel van de VNA-vloot toe van 90,8% naar 91,3%.

De autonome groei van ruim 1.500 auto's is het saldo van een toename met 2.500 (een half procent meer dan in 2010) van het aantal personenauto's en een afname met 950 (0,75 procent minder dan in 2010) van het aantal bestelwagens. De groei bij personenauto's ontstond vooral in het tweede kwartaal van 2011. De terugloop in het aantal bestelwagens voltrok zich in het derde kwartaal.

Reageer op dit artikel