nieuws

Abvakabo FNV: ‘Kabinet moet naar Belastingmedewerkers luisteren’

Geen categorie

Vanwege bezuinigingen verkeert de Belastingdienst al sinds 1989 in een vrijwel continue reorganisatie. Hierdoor ontstaan niet alleen misstanden, ook worden schulden tot 1.500 euro van particulieren en tot 5.000 euro van bedrijven niet langer geïnd, omdat daar geen mensen voor zijn. Dit staat in de notitie 'Miljarden voor het oprapen' van de Abvakabo FNV.

De komende jaren staat een besparing van 400 miljoen euro gepland, die sluiting van diverse kantoren met zich meebrengt en krimp van het werknemersbestand van 31.841 fte in 1985 via 29.010 fte eind 2011 naar ongeveer 26.000 werknemers in 2016. Door beter te luisteren naar medewerkers van de Belastingdienst kan het kabinet-Rutte volgens de ambtenarenvakbond miljarden euro's wegstrepen van de voorgenomen bezuinigingen. De medewerkers geven aan aanzienlijk meer belastinggeld te kunnen innen wanneer zij iets meer ruimte en tijd krijgen hun werk naar behoren te doen.

Nauwelijks controle
Nu ligt de kans dat een bedrijf wordt gecontroleerd inmiddels op eens in de 43 jaar, terwijl de burger uitkomt op minder dan eens in de 100 jaar. Het gevolg is dat kinderloze stellen probleemloos giften aan ‘hun kinderen' aftrekken, huurders straffeloos verbouwingen hypotheekrente als aftrekpost kunnen opvoeren en iedereen zich probleemloos als inwoner van Nederland kan inschrijven om zo jaarlijks twee procent aow op te bouwen. En er zijn meer misstanden volgens de Belastingdienst, zoals zogenaamd oninbare schulden en het uitschakelen van parameters bij de elektronische beoordeling van aangiften, omdat er anders te veel worden 'uitgeworpen' die bij gebrek aan menskracht niet nader kunnen worden beoordeeld.

Reageer op dit artikel