nieuws

Arbeidsongeschikte werknemer heeft geen recht op jubileumuitkering

Geen categorie

Een WIA-uitkering is geen vast jaarinkomen. Dat heeft de kantonrechter in Arnhem geoordeeld. Extraatjes die gebaseerd zijn op het vaste jaarinkomen hoeven dus niet te worden verstrekt aan werknemers met een WIA-uitkering.

In de betreffende zaak ging het om een werkneemster die door een ernstige ziekte arbeidsongeschikt raakte. In september 2010 werd haar een IVA-uitkering toegekend met een aanvulling. Het UWV Werkbedrijf gaf in november 2010 toestemming voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die met ingang van 1 april 2011 opgezegd.

Geen jaarinkomen
Op 1 februari 2011 is de werkneemster veertig jaar in dienst, waaraan een jubileumuitkering is verbonden. Die uitkering is gebaseerd op het vaste jaarinkomen op die datum. De werkgever vindt dat noch de IVA-uitkering, noch de aanvulling daarop onder het begrip ‘jaarinkomen' valt. Haar jaarinkomen is dus nul en de jubileumuitkering ook. De rechter gaat in deze redenering mee.

Reageer op dit artikel