nieuws

Artsen en verpleegkundigen wassen handen te weinig

Geen categorie

De richtlijnen op het gebied van handhygiëne, ter voorkoming van infecties in de zorg, worden te weinig nageleefd. Dat concludeert Vicki Erasmus, wetenschappelijk onderzoeker aan het Erasmus MC, naar aanleiding van haar promotie-onderzoek naar handhygiënegedrag in Nederlandse ziekenhuizen. Zorggerelateerde infecties, zoals ziekenhuisinfecties, vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Een deel van de ziekenhuisinfecties is te […]

De richtlijnen op het gebied van handhygiëne, ter voorkoming van infecties in de zorg, worden te weinig nageleefd. Dat concludeert Vicki Erasmus, wetenschappelijk onderzoeker aan het Erasmus MC, naar aanleiding van haar promotie-onderzoek naar handhygiënegedrag in Nederlandse ziekenhuizen.

Zorggerelateerde infecties, zoals ziekenhuisinfecties, vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Een deel van de ziekenhuisinfecties is te voorkomen door het strikt naleven van hygiënevoorschriften. Dat gebeurt te weinig, is een conclusie in het proefschrift van Erasmus, onderzoekster op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Erasmus onderzocht onder andere hoe de bestaande handhygiënerichtlijnen worden nageleefd en welke individuele en omgevingsfactoren daar een rol bij spelen. Daarnaast heeft Erasmus onderzocht hoe de naleving van de richtlijnen kan worden bevorderd. Uit een representatieve steekproef in 24 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat de handhygiënerichtlijnen voor 20 procent worden nageleefd. Erasmus: "Dat houdt in dat op elke vijf voorgeschreven handenwasmomenten er slechts één keer echt wordt gewassen."

Gemakkelijk voorhanden
Artsen en verpleegkundigen verschillen daarin niet. Het is vooral gewoontegedrag, maar ook het gedrag van collega's speelt een grote rol voor verpleegkundigen. Voor artsen is het van belang dat zij voldoende kennis van de richtlijnen hebben. Daarnaast is het vaak lastig om richtlijnen na te leven, bijvoorbeeld door onhandig ingerichte kamers. Erasmus: "Naast educatie en feedback geven, is het belangrijk om aandacht te schenken aan het sociale proces, bijvoorbeeld met rolmodellen. Goede gewoontes kunnen worden bevorderd door de omgeving zo optimaal mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door handalcohol dispensers altijd gemakkelijk voorhanden te laten zijn."

Reageer op dit artikel