nieuws

Bedrijven hebben meer strategische opties nodig

Geen categorie

Bedrijven hebben moeite met het vinden van strategische antwoorden op de uitdagingen van morgen. Daarom publiceert bureau Berenschot ‘Het Groot Strategieboek, in dialoog naar een strategische optie'.

Berenschot voert al sinds 2006 jaarlijks het Strategy Trends Onderzoek uit. Het recente onderzoek maakt duidelijk dat bedrijven het achter de hand houden van meerdere opties voor hun strategie het lastigst vinden. Dit heeft Berenschot ertoe aangezet om op basis van praktijkervaringen van de afgelopen tien jaar Het Groot Strategieboek te publiceren. Hierin wordt een fundamenteel nieuw en doorontwikkeld proces beschreven over strategievorming en -implementatie. De auteurs bieden methoden en technieken aangevuld met modellen, werkvormen en voorbeelden. Met als achterliggend idee dat het strategieproces niet een proces is dat op statische manier eenmaal per jaar de 'rite' doorloopt. Het is een
continu proces dat direct bijschakelt daar waar dat nodig is.

Het boek bestaat uit vier delen.
Deel 1 beschrijft De Berenschot Strategische Dialoog als model.
Deel 2 gaat dieper in op de fasen in het strategieproces. Door de fasen heen loopt een casebeschrijving.
Deel 3 bevat een selectie van modellen die per fase als kapstok kunnen dienen om analyses uit te voeren.
Deel 4 beschrift een selectie van werkvormen die gekoppeld zijn aan De Berenschot Strategische Dialoog.

Het Groot Strategie Boek, ISBN 978 90 5261 921 7 –  EUR 39,95 – 208 blz.
Kijk ook op youtube.com/watch?v=LrsjLA2NGTU en zbc.nu/category/management//strategie-dienstverleners

Reageer op dit artikel