nieuws

Bezuinigingen gemeente Rotterdam: van 40 naar 6 panden

Geen categorie

De gemeente Rotterdam kan de kosten van haar eigen organisatie de komende jaren met 193 miljoen euro omlaag brengen. Dat is een reductie van twintig procent, in de periode 2010 tot 2015. Bezuinigingen op onder andere  huisvesting, ICT en externe inhuur moeten 100 miljoen opleveren. Op personeelslasten kan 93 miljoen worden bespaard, waardoor het ambtenarenapparaat […]

De gemeente Rotterdam kan de kosten van haar eigen organisatie de komende jaren met 193 miljoen euro omlaag brengen. Dat is een reductie van twintig procent, in de periode 2010 tot 2015. Bezuinigingen op onder andere  huisvesting, ICT en externe inhuur moeten 100 miljoen opleveren. Op personeelslasten kan 93 miljoen worden bespaard, waardoor het ambtenarenapparaat krimpt van bijna 13.000 naar circa 10.500 voltijdbanen.

Met deze maatregelen zet het college de lijn door om te bouwen aan een sterke, wendbare en goedkopere overheid die klaar is voor de toekomst. Dat staat in een brief die het college van B en W aan de gemeenteraad heeft gestuurd. 

Huisvesting
De gemeentelijke huisvesting wordt gecentraliseerd van circa 40 naareen stuk of 6 anden. Hier worden eerst verhuis- en inrichtingskosten voor gemaakt, op termijn staan daar structureel lagere lasten tegenover.
De kosten dalen van 63 miljoen in 2010 naar 50 miljoen in 2015.

Externe inhuur
Op externe inhuur heeft het college al resultaten geboekt, van 136 miljoen in 2010 tot 51 miljoen begin dit jaar. Inclusief de besparing op ICT levert dit een totale bezuiniging op van 100 miljoen.

Personeel
Een besparing van 93 miljoen euro op de personeelslasten vertaalt zich in een krimp van circa 2.450 voltijdbanen. Tot begin dit jaar is de formatie al met 600 voltijdbanen gekrompen. Met de huidige maatregelen van het college om efficiënter te werken en de dalende vraag uit de markt op te vangen kan nog eens 1.000 FTE worden bespaard.
Voor de overige 850 voltijdbanen zal de gemeenteraad moeten aangeven welke taken in mindere mate kunnen worden uitgevoerd. Het college heeft opdracht gegeven aan de organisatie om hiervoor met voorstellen te komen die in de voorbereiding van de begroting 2013 kunnen worden verwerkt.

Voor de zomer zal in de gemeenteraad de  definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Reageer op dit artikel