nieuws

Bouwbesluit 2012 in werking

Geen categorie

De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen, zijn per 1 april veranderd met een nieuw Bouwbesluit. Door het samenvoegen van diverse besluiten en regels is het aantal artikelen in het Bouwbesluit 2012 eenderde minder. Het kabinet zet daarmee een forse stap in het terugdringen van de regeldruk in het hele bouwproces. Het Bouwbesluit 2012 stelt […]

De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen, zijn per 1 april veranderd met een nieuw Bouwbesluit. Door het samenvoegen van diverse besluiten en regels is het aantal artikelen in het Bouwbesluit 2012 eenderde minder. Het kabinet zet daarmee een forse stap in het terugdringen van de regeldruk in het hele bouwproces.

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. De minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid wordt zo gewaarborgd, bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid.

Reageer op dit artikel