nieuws

Cao’s in strijd met wet

Geen categorie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 103 cao's onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat 36 cao's een bepaling bevatten die het mogelijk maakt een werknemer functioneel leeftijdsontslag te verlenen op de eerste dag van de maand dat hij 65 wordt. Volgens minister Kamp is een dergelijke bepaling in strijd met de wet.

Onder de genoemde 36 cao's vallen circa 1.880.300 werknemers. In de Kamerstukken bij het voorstel van Wet wijziging ingangsdatum aow-ouderdomspensioen staat hierover opgemerkt dat cao-bepalingen die een ontslag kennen eerder dan de aow-gerechtigde leeftijd en waarvoor geen objectieve rechtvaardiging op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) aanwezig is, in strijd met het recht zijn. Ontslag op de 65e verjaardag is wel in orde. Dat antwoordt de minister op Kamervragen.

Reageer op dit artikel