nieuws

De logica van verbinding

Geen categorie

Medewerkers besluiten elke dag of ze ergens gaan werken, of ze ergens blijven werken en of ze zich maximaal gaan inspannen. Al die keuzes worden al dan niet bewust gebaseerd op de Employee Value Proposition (EVP).

Voor een werkgever gaat het erom de juiste talenten, op het juiste moment, tegen de juiste kosten aan zich te binden. HR moet daar met zijn programma's op inspelen. Die vult als het ware de functionele kant van de value proposition in.

Grofweg gezegd gaat iemand ergens werken voor het salaris en de verwachte uitdaging, blijft iemand ergens werken vanwege de cultuur en is iemand betrokken vanwege de mogelijkheid tot persoonlijke impact en ontwikkeling. Maar die betrokkenheid is lastig te managen. Wat kan de organisatie (of HR) doen om de betrokkenheid op peil te houden?

Sturen op verbinding
Uitgangspunt is de gedachte dat medewerkers positieve en negatieve impulsen uit de organisatie met elkaar verbinden. Dat is ook het punt waar de Employee Value Proposition betekenis krijgt. Wanneer medewerkers worden geholpen positieve impulsen van hun werkgever te verbinden tot een min of meer logisch en motiverend verhaal dan ontstaat voor die medewerkers een propositie van voldoende waarde – één die hen doet besluiten bij deze werkgever te blijven en zich in te spannen voor een maximaal effect op het bedrijfsresultaat. Op deze manier omschreven is medewerkerbetrokkenheid een resultante van de EVP.

Moeilijkheid
In onze opvatting willen medewerkers in elk geval de volgende drie elementen herkennen in de EVP van hun bedrijf:

Visie – het geheel van aansprekende beleidsvoornemens, dat voor de langere termijn de richting van de organisatie bepaalt en de daarmee samenhangende strategie en doelstellingen.

Cultuur – het geheel van leiders, managers, teams en medewerkers en hun natuurlijke onderlinge samenspel.

Beloning – het samenhangende geheel van arbeidsvoorwaarden en ontwikkelprogramma's.

Al dan niet bewust zullen medewerkers deze drie elementen continue met elkaar verbinden. Op grond daarvan maken ze een afweging over hun bereidheid bij hun bedrijf te blijven en zich in te zetten.

Beloning
Het is lastig beloning meetbaar te koppelen aan een strategie en om talenten gericht te ontwikkelen binnen de kernwaarden van een bedrijf. Maar de beloning is wel de noodzakelijke harde kern van iedere EVP. Medewerkers moeten hiervan de logica zien van de verbinding. Ieder beloningspakket of HR-programma communiceert een bepaalde boodschap en geeft medewerkers een signaal van wat de werkgever belangrijk vindt.

Een doordacht beloningspakket bestaat wat ons betreft uit drie communiceerbare schakels:

  • Basisbeloning;
  • prestatiegerichte beloning;
  • ontwikkelingsgerichte beloning.

Een dergelijke driedeling kan worden aangegrepen om de keuze voor arbeidsvoorwaarden aan medewerkers uit te leggen en een koppeling te leggen met kernwaarden van het bedrijf.

Dit is een samenvatting van het artikel ‘De logica van verbinding' uit het aprilnummer van Gids voor Personeelsmanagement. Dit artikel verscheen als laatste van een serie van vier artikelen over de Employee Value Proposition, geschreven door André van Hooren. André van Hooren is director Talent & Rewards bij Towers Watson en werkt op dit moment aan een boek over EVP. De gegevens die aan de basis van het boek liggen, zijn afkomstig van acht internationale ondernemingen. Het boek zal dit jaar (2012) verschijnen.

Gerelateerde artikelen:

EVP is de sleutel tot personeel en klant

Employee Value Proposition na de kredietcrisis

Reageer op dit artikel