nieuws

Deelname werkkostenregeling neemt licht toe

Geen categorie

Uit de meest recente gegevens van HR- en salarisdienstverlener ADP blijkt dat het aantal klanten dat definitief aan de werkkostenregeling (WKR) meedoet is toegenomen met 8 procent ten opzichte van 2011. In totaal heeft nu zo'n 15 procent de definitieve overstap gemaakt. ADP berekent maandelijks de loonstroken van 1,4 miljoen Nederlanders.

De werkkostenregeling heeft als doel de regels rond belastingvrije vergoedingen aan werknemers, zoals een kerstpakket of een fiets van de zaak, te vereenvoudigen. Met de nieuwe regeling kunnen werkgevers maximaal 1,4 procent van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste zaken voor werknemers, ongeacht of daarin een beloningsaspect is te onderkennen. Over alles dat buiten deze ‘vrije ruimte' valt, wordt 80 procent belasting geheven.

Daadwerkelijke overstap uitstellen
Ondanks het stijgende aantal deelnemers aan de WKR ziet ADP ook gereserveerdheid bij klanten. Zo'n acht op de tien organisaties die momenteel proefdraaien met de WKR, houdt ook dit jaar vast aan deze door ADP geboden tussenvorm. Veel organisaties kiezen ervoor de daadwerkelijke overstap uit te stellen tot 1 januari 2014, wanneer de regeling verplicht wordt. De WKR biedt tot 2014 deze mogelijkheid voor bedrijven voor wie de nieuwe regeling ongunstig uit pakt.

Reageer op dit artikel