nieuws

Deming’s drie alternatieven voor ‘Management By Objective’

Geen categorie

Vergeet Management By Objective (MBO). Het is slecht voor mens en organisatie. Dat beweert Kelly Allen, adviseur en aanhanger van Edwards Deming.

Op geen enkele manier helpt MBO organisaties beter te presteren. Er bestaat ook geen 'juiste manier om aan MBO te doen'. We moeten volgens Allen meer kijken naar de managementfilosofie van W. Edwards Deming. Uit diens benadering van kwaliteitszorg kunnen we drie alternatieven voor MBO afleiden.

1. Gebruik kwaliteitstools voor het vaststellen van de slagkracht van de organisatie
Met MBO lukt dat niet. Door doelen te stellen, zet je de deur open voor manipulatie. Mensen beginnen niet alleen andere mensen te manipuleren, maar ook processen en hulpbronnen. Stop met het gebruiken van doelen, quota's en bonussen om ranglijstjes te maken van mensen en afdelingen en richt je op analyse en synthese met behulp van  kwaliteitstools. Ze zijn op een groot aantal terreinen inzetbaar, denk aan QFD (Quality Function Deployment  om de 'stem van de afnemer' en de 'stem van het proces' op alle organisatieniveaus te laten horen), brainstorming, oorzaak- en gevolgdiagrammen en de Pareto-analyse. 

2. Pas kwaliteitstools toe bij strategie en planning
Vaak wordt van kwaliteitstools gedacht dat ze exclusief behoren tot het domein van 'de afdeling Kwaliteit'. Niets is minder waar, ze zijn evengoed bruikbaar als input voor strategievorming en planningsdoeleinden. Ze dragen ertoe bij dat de organisatie gaat functioneren als een systeem en niet meer als een verzameling koninkrijkjes die met elkaar wedijveren om aandacht en hulpbronnen.

3. Gebruik Deming's vierdelige 'System of Profound Knowledge'
Deming benadrukt ten eerste het belang van inzicht in variatie (niet alleen statistische variatie) omdat dit inzicht je een onderscheid leert maken tussen hoofdzaken en bijzaken. Ten tweede ziet hij veel kansen en mogelijkheden in het systeemdenken, waarbij je vooral kijkt naar de organisatie als geheel (holistisch). Ten derde is het belangrijk je af te vragen 'hoe weten we wat we denken te weten?'. Dat weet je, zegt Deming, door de Plan-Do-Study-Act cyclus, want die geeft je een stevige basis voor je kennis.  En, ten vierde, draait bij de psychologie van effectief leiderschap alles om intrinsieke motivatie. 

(bron: processexcellencenetwork.com).

Kijk ook op youtube.com/watch?v=UVAwQE6nb_o en mindtools.com/pages/article/newSTR_75.htm.

Reageer op dit artikel